Întrebări frecvente

Poate ambasada sau consulatul Republicii Moldova achita cheltuielile legate de transportarea cadavrelor cetăţenilor moldoveni în Republica Moldova?

 • Ambasada nu poate achita cheltuielile privind procedurile legate de deces;
 • Ambasada nu poate asigura mijloc de transport pentru repatrierea corpului neînsufleţit;
 • Ambasada poate recomanda organizaţii internaţionale sau non-guvernamentale ce dispun de programe de achitare a cheltuielilor de transportare a cadavrelor cetăţenilor moldoveni în Republica Moldova.

De ce drepturi dispun cetăţenii moldoveni în caz de arest în străinătate?

 • Dreptul de a cere ca ambasada sau consulatul Republicii Moldova să fie notificate despre reţinere sau arest;
 • Dreptul la asistenţa consulară;
 • Dreptul de a contacta familia. Aceasta o poate face şi personalul consular, la solicitarea cetăţeanului;
 • Dreptul la asistenţă juridică (avocat numit din oficiu sau avocat angajat de cetăţean sau familia acestuia);
 • Dreptul la asistenţa medicală în caz de necesitate;
 • Dreptul la traducere în limba statului aflării (cu traducător numit din oficiu sau, dacă este posibil, translator recomandat de ambasadă sau de consulat);
 • Dreptul la corespondenţă prin poştă (cu respectarea regulilor prevăzute de legislaţia ţării respective);
 • Dreptul de a fi vizitat (de familie sau personalul consular).

În ce mod ambasadele şi consulatele Republicii Moldova acordă asistenţă cetăţenilor moldoveni arestaţi în străinătate?

 • Vizitează cetăţeanul la locul de detenţie;
 • Recomandă avocaţi sau translatori care pot fi angajaţi să reprezinte cetăţenii în faţa autorităţilor;
 • Semnalează autorităţilor locale eventualele abuzuri constatate în aplicarea regimului de detenţie sau nerespectarea drepturilor cetăţenilor moldoveni;
 • Semnalează autorităţilor locale eventualele afecţiuni medicale care necesită o atenţie specială pe durata detenţiei;
 • Transmit  mesaje familiei cetăţeanului, la solicitarea acestuia.

Pagini

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda