Vize de intrare în Republica Moldova


Viza de lungă şedere pentru studii

 1. Formular de cerere (download);
 2. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova (în cazul minorilor - adițional certificatul de naștere și pașaportul reprezentantului legal);
 3. O fotografie mată, color 35mm x45mm
 4. Actul de confirmare din partea instituţiei de învăţămînt privind acceptul la studii;
 5. Asigurare medicală de călătorie, valabilă pentru Republica Moldova pe întreaga perioadă de valabilitate a vizei (Acoperire minimă - 30000 euro);
 6. Dovada mijloacelor de întreţinere pentru întreaga perioada înscrisă în viză (30 euro/zi, pentru întreaga perioada solicitată, dar nu mai puţin de 300 euro) cu excepţia străinilor bursieri ai Republicii Moldova (în ultimul caz, dovada deţinerii unei burse de studii în Republica Moldova) şi a participanţilor la programe de schimb de elevi;
 7. Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini sau, după caz, prezentarea permisului de şedere sau vizei valabile emise de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
 8. Acordul părinţilor sau al tutorelui cu privire la şederea în scop de studii pe teritoriul Republicii Moldova, dacă străinul este minor;
 9. Certificatul de cazier judiciar tradus în limba engleză sau română;
 10. Taxa consulară – 80 euro (suplimentar se va achita taxa aferentă stabilită de ambasadă sau consulat).

În cazul străinilor care participă la un program de schimb de elevi, pe lîngă actele enumerate se vor prezenta:

 1. copia acordului sau înţelegerii între instituţiile de învăţămînt care organizează programul;
 2. angajamentul de întreţinere sau cazare.