Vize de intrare în Republica Moldova


Viză de lungă şedere pentru activităţi umanitare şi religioase

  1. Formular de cerere (download);
  2. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova (în cazul minorilor - adițional certificatul de naștere și pașaportul reprezentantului legal);
  3. O fotografie de 35mm x 45mm, color, mat;
  4. Certificat de cazier judiciar tradus în limba engleză sau română;
  5. Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini sau, după caz, a unui permis de şedere sau ai unei vize valabile eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
  6. Dovada spaţiului de locuit şi a mijloacelor de întreţinere;
  7. Asigurare medicală de călătorie, valabilă pentru Republica Moldova pe întreaga perioadă de valabilitate a vizei (Acoperire minimă - 30000 euro);
  8. Copia extrasului din Registrul de stat al unităţilor de drept al instituţiei sau organizaţiei care invită persoana;
  9. Dovada apartenenţei la un cult recunoscut în Republica Moldova sau la o organizaţie umanitară, după caz, copia contractului de voluntariat sau a acordului de colaborare;
  10. Taxa consulară – 80 euro.