Vize de intrare în Republica Moldova


Viză de lungă şedere pentru reîntregirea familiei

  1. Formular de cerere (download);
  2. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova (în cazul minorilor - adițional certificatul de naștere și pașaportul reprezentantului legal);
  3. O fotografie de 35mm x 45mm, color, mat;
  4. Avizul autorităţii competente pentru străini privind întrunirea condiţiilor prevăzute de legislaţie referitoare la reintegrarea familiei (Biroul pentru Migraţie şi Azil);
  5. Dovada legăturilor de rudenie; (certificat de căsătorie, certificat de naştere);
  6. Asigurare medicală de călătorie, valabilă pentru Republica Moldova pe întreaga perioadă de valabilitate a vizei (Acoperire minimă - 30000 euro);
  7. Cazierul judiciar din ţara de origine tradus în limba de stat, cu excepţia minorilor până la 16 ani;
  8. Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini sau, după caz, prezentarea permisului de şedere sau ai unei vize valabile eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
  9. Taxa consulară – 80 euro: