Vize de intrare în Republica Moldova


Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător

  1. Formular de cerere (download);
  2. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova;
  3. O fotografie de 35mm x 45mm, color, mat;
  4. Certificat de cazier judiciar tradus în limba engleză sau română;
  5. Dovada realizării investiţiilor în economia naţională şi/sau dovada calităţii de acţionar sau asociat cu atribuţii de conducere şi de administrare a unor societăţi comerciale din Republica Moldova;
  6. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe teritoriul Republicii Moldova (Acoperirea minimă este de 30.000 euro);
  7. Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini sau, după caz, prezentarea permisului de şedere sau ai unei vize valabile eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
  8. Taxa consulară – 80 euro.