Vize de intrare în Republica Moldova


Viza de lungă şedere pentru angajare în muncă

  1. Formular de cerere (download);
  2. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova;
  3. O fotografie de 35mm x 45mm, color, mat;
  4. Certificat de cazier judiciar tradus în limba engleză sau română;
  5. Decizia privind acordarea dreptului la muncă, după caz, şi decizia privind acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă;
  6. Dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul stabilit pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
  7. Asigurarea medicală valabilă pe teritoriul Republicii Moldova pe întreaga perioadă de valabilitate a vizei;
  8. Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini sau, după caz, prezentarea permisului de şedere sau ai unei vize valabile eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
  9. Taxa consulară – 40 euro