Vize de intrare în Republica Moldova


Viza de lungă şedere pentru angajare în muncă

  1. Formular de cerere (download);
  2. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova;
  3. O fotografie de 35mm x 45mm, color, mat;
  4. Certificat de cazier judiciar tradus în limba engleză sau română;
  5. Dovada angajării în câmpul muncii (contract de muncă);
  6. Avizul favorabil al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Republicii Moldova;
  7. Dovada mijloacelor de întreţinere pentru întreaga perioada înscrisă în viză (30 euro/zi, pentru întreaga perioada solicitată, dar nu mai puţin de 300 euro);
  8. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe teritoriul Republicii Moldova (Acoperirea minimă este de 30.000 euro);
  9. Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini sau, după caz, prezentarea permisului de şedere sau ai unei vize valabile eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
  10. Taxa consulară – 80 euro.