Vize de intrare în Republica Moldova


Transport

 1. Formular de cerere (download);
 2. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova;
 3. O fotografie de 35mm x 45mm, color, mat;
 4. Documente care să ateste profesia solicitantului, precum şi activitatea ce urmează a fi desfăşurată pe durata şederii;
 5. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe teritoriul Republicii Moldova (Acoperirea minimă este de 30.000 euro);
 6. Permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport;
 7. Copia autentificată de pe licenţa companiei de transport;
 8. Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini sau, după caz, prezentarea permisului de şedere sau ai unei vize valabile eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
 9. Dovada mijloacelor de întreţinere pe durata şederii (30 euro/zi, pentru întreaga perioada solicitată, dar nu mai puţin de 300 euro) sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare (download);
 10. Dovada asigurării condiţiilor de cazare , sub forma rezervări la o unitate de cazare clasificată în condiţiile legii, a unui act de proprietate sau de închiriere a unei locuinţe în Republica Moldova pe numele solicitantului sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare (download);
 11. Taxa consulară – 40 euro.