Vize de intrare în Republica Moldova


Turism

 1. Formular de cerere (download);
 2. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova (în cazul minorilor - adițional certificatul de naștere și pașaportul reprezentantului legal);
 3. O fotografie de 35mm x 45mm, color, mat;
 4. Rezervarea la o unitate de cazare turistică clasificată în condiţiile legii
  sau, după caz, angajamentul de întreţinere sau de cazare (download). Excepţie: străinii care obţin vize în baza invitaţiei eliberate de autoritatea competentă pentru străini;
 5. Itinerarul călătoriei (traseul turistic pe care urmează să se desfăşoare călătoria, cu indicarea localităţilor de pe parcurs) sau, după caz, angajamentul de întreţinere sau de cazare (download).
 6. Invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini sau, după caz, prezentarea permisului de şedere sau ai unei vize valabile eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele părţi ale Acordului Schengen;
 7. Rezervare bilet de călătorie tur-retur valabil până la destinaţie, sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;
 8. Asigurare medicală de călătorie valabilă pe teritoriul Republicii Moldova (Acoperirea minimă este de 30.000 euro);
 9. Dovada mijloacelor de întreţinere pe durata şederii (30 euro/zi, pentru întreaga perioada solicitată, dar nu mai puţin de 300 euro) sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare (download);
 10. Taxa consulară – 40 euro.