Vize de intrare în Republica Moldova


Misiune

  1. Formular de cerere (download);
  2. Paşaport (eliberat în ultimii zece ani) valabilitatea căruia depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova (în cazul minorilor - adițional certificatul de naștere și pașaportul reprezentantului legal);
  3. O fotografie de 35mm x 45mm, color, mat;
  4. Dovada că îndeplineşte funcţii în cadrul guvernelor, administraţiilor publice sau organizaţiilor internaţionale ori prezintă interes pentru relaţiile dintre Republica Moldova şi statul de apartenenţă;
  5. Demersul din partea instituţiei sau autorităţii din străinătate ori din Republica Moldova care atestă deplasarea în Republica Moldova pentru raţiuni ce ţin de funcţia lor politică, administrativă sau de utilitate publică