Vize de intrare în Republica Moldova


Lista străinilor scutiţi de obligativitatea deţinerii unei vize la intrarea, ieşirea şi tranzitarea teritoriului Republicii Moldova

I. Statele, cetăţenii cărora au dreptul de a intra in RM pentru o perioadă de pînă la 90 de zile, în decursul a 6 luni:

  1. Republica Albania
  2. Statele Unite ale Americii
  3. Principatul Andorra
  4. Antigua şi Barbuda
  5. Emiratele Arabe Unite
  6. Republica Argentina
  7. Republica Armenia
  8. Uniunea Australiei
  9. Republica Austria
  10. Republica Azerbaidjan
  11. Comunitatea Bahamas
  12. Barbados
  13. Republica Belarus
  14. Regatul Belgiei
  15. Bosnia şi Herţegovina
  16. Republica Federativă a Braziliei
  17. Statul Brunei, Domiciliul Păcii
  18. Republica Bulgaria
  19. Canada
  20. Republica Cehă
  21. Republica Chile
  22. Republica Cipru
  23. Republica Columbia
  24. Republica Coreea
  25. Republica Costa Rica
  26. Republica Croaţia
  27. Regatul Danemarcei
  28. Uniunea Dominica
  29. Republica Ecuador
  30. Republica Elenă
  31. Confederaţia Elveţiană
  32. Republica Estonia
  33. Republica Finlanda
  34. Republica Franceză
  35. Georgia
  36. Republica Federală Germania
  37. Grenada
  38. Republica Guatemala
  39. Republica Honduras
  40. Republica Irlanda
  41. Islanda
  42. Statul Israel
  43. Republica Italiană
  44. Japonia
  45. Republica Kazahstan
  46. Republica Kîrgîză
  47. Republica Kiribati
  48. Republica Letonia
  49. Principatul Liechtenstein
  50. Republica Lituania
  51. Marele Ducat de Luxemburg
  1. Republica Macedonia
  2. Malaezia
  3. Republica Malta
  4. Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
  5. Republica Insulelor Marshall
  6. Republica Mauritius
  7. Statele Unite Mexicane
  8. Statele Federale ale Microneziei
  9. Principatul Monaco
  10. Muntenegru
  11. Republica Nicaragua
  12. Regatul Norvegiei
  13. Republica Palau
  14. Republica Panama
  15. Republica Paraguay
  16. Republica Peru
  17. Republica Polonă
  18. Republica Portugheză
  19. România
  20. Federaţia Rusă
  21. Republica El Salvador
  22. Statul Independent Samoa
  23. Serenissima Repubblica di San Marino
  24. Republica Serbia
  25. Republica Seychelles
  26. Sfînta Lucia
  27. Federaţia Sfîntul Kitts şi Nevis
  28. Sfîntul Scaun
  29. Sfîntul Vicenţiu şi Grenadine
  30. Republica Singapore
  31. Republica Slovacă
  32. Republica Slovenia
  33. Insulele Solomon
  34. Regatul Spaniei
  35. Regatul Suediei
  36. Republica Tadjikistan
  37. Regatul Ţărilor de Jos
  38. Republica Democratică a Timorului de Est
  39. Regatul Tonga
  40. Republica Trinidad şi Tobago
  41. Republica Turcia
  42. Tuvalu
  43. Ucraina
  44. Ungaria
  45. Republica Orientală Uruguay
  46. Republica Uzbekistan
  47. Republica Bolivariană de Venezuela
  48. Republica Vanuatu
  49. Noua Zeelandă

II. Titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, eliberate de autoritățile următoarelor state, au dreptul de a intra în RM pentru o perioadă de pînă la 90 de zile, în decursul a 6 luni:

  1. Peru
  2. Brazilia
  3. Republica Coreea
  4. Republica Turcia
  5. Vietnam
  6. Qatar
  7. Turkmenistan
  8. Iran

III. Lista tărilor, resortisanții cărora au nevoie de viza pentru Republica Moldova

  1. Republica Islamică Afganistan
  2. Republica Algeriană Democratică şi Populară
  3. Republica Angola
  4. Regatul Bahrain
  5. Republica Populară Bangladesh
  6. Belize
  7. Republica Benin
  8. Regatul Bhutan
  9. Statul Plurinaţional al Boliviei
  10. Republica Botswana
  11. Burkina Faso
  12. Birmania/Myanmar
  13. Republica Burundi
  14. Regatul Cambodgiei
  15. Republica Camerun
  16. Republica Capul Verde
  17. Republica Centrafricană
  18. Republica Ciad
  19. Republica Populară Chineză* **
  20. Republica Congo
  21. Republica Coasta de Fildeş
  22. Republica Cuba
  23. Republica Democrată Congo
  24. Republica Djibouti
  25. Republica Dominicană
  26. Republica Arabă Egipt
  27. Republica Guineea Ecuatorială
  28. Statul Eritreea
  29. Republica Federală Democratică a Etiopiei
  30. Republica Insulelor Fiji
  31. Republica Gaboneză
  32. Republica Gambia
  33. Republica Ghana
  34. Republica Guineea
  35. Republica Guineea-Bissau
  36. Republica Cooperativă Guyana
  37. Republica Haiti
  38. Republica India
  39. Republica Indonezia*
  40. Republica Islamică Iran*
  41. Republica Irak
  42. Jamaica
  43. Regatul Haşemit al Iordaniei
  44. Republica Kenya
  45. Statul Kuweit**
  46. Republica Populară Democrată Laos
  47. Republica Libaneză
  1. Regatul Lesotho
  2. Republica Liberia
  3. Libia
  4. Republica Madagascar
  5. Republica Malawi
  6. Republica Maldive
  7. Republica Mali
  8. Republica Islamică Mauritania
  9. Mongolia
  10. Regatul Maroc
  11. Republica Mozambic
  12. Republica Namibia
  13. Republica Nauru
  14. Republica Federală Democrată Nepal
  15. Republica Niger
  16. Republica Federală Nigeria
  17. Republica Populară Democrată Coreeană
  18. Sultanatul Oman
  19. Republica Islamică Pakistan
  20. Statul Independent Papua Noua Guinee
  21. Republica Filipine
  22. Statul Qatar**
  23. Republica Rwanda
  24. Republica Democratică São Tomé şi Príncipe
  25. Regatul Arabiei Saudite
  26. Republica Senegal
  27. Republica Sierra Leone
  28. Republica Federală Somalia
  29. Republica Africa de Sud
  30. Republica Democrată Socialistă Sri Lanka
  31. Republica Sudan
  32. Republica Sudanul de Sud
  33. Republica Suriname
  34. Regatul Swaziland
  35. Republica Arabă Siriană
  36. Republica Unită Tanzania
  37. Regatul Thailandei
  38. Uniunea Comorelor
  39. Republica Togo
  40. Republica Tunisiană
  41. Turkmenistan*
  42. Republica Uganda
  43. Republica Socialistă Vietnam*
  44. Republica Yemen
  45. Republica Zambia
  46. Republica Zimbabwe

1. RESORTISANŢII ENTITĂŢILOR ŞI AUTORITĂŢILOR TERITORIALE:

Autoritatea Naţională Palestiniană


* Cu excepţia posesorilor de paşapoarte diplomatice, de serviciu şi speciale, după caz, care, în momentul adoptării prezentei legi, călătoreau în Republica Moldova fără viză, în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

IV. Titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, eliberate de autoritățile următoarelor state, au dreptul de a intra în RM pentru o perioadă de pînă la 30 de zile:

  1. Republica Populară Chineză
  2. Republica Islamică Iran
  3. Turkmenistan

V. Titularii paşapoartelor ONU Laissez-Passer eliberate de către ONU şi agenţiile sale specializate, nu au nevoie de vize pentru a intra in şi ieşi din Republica Moldova.

VI. Personalul misiunilor diplomatice şi consulare acreditate în Republica Moldova şi membrii familiilor acestora, personalul misiunilor permanente şi reprezentanţelor organismelor internaţionale cu sediul în Republica Moldova şi membrii familiilor acestora, reprezentanţii mass-media străini acreditaţi în Republica Moldova, care deţin legitimaţii de acreditare eliberate de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, au dreptul de intra şi de a ieşi fără viză pe întreaga perioadă de valabilitate a cartelei de acreditare.

VII. Nu au nevoie de vize pentru a intra în Republica Moldova, cetăţenii Turkmenistanului care se încadrează în următoarele categorii de persoane:

  • membrii echipajelor aeronavelor aviaţiei civile, titulari ai paşapoartelor valabile naţionale şi având inscripţia necesară în declaraţia generală (misiunea aeriană);
  • membrii echipajelor navelor maritime şi fluviale, titulari ai paşapoartelor valabile de marinar şi având inscripţia necesară în registrul de bord sau extrasul din acesta;
  • echipele feroviare, de locomotivă şi vagoanelor frigorifice ale căilor ferate, titulari ai paşapoartelor valabile naţionale, deţinând listele nominale, foile de parcurs, aprobate pentru fiecare rută;
  • curieri speciali, folosiţi în cadrul comunicării interguvernamentale, titulari ai paşapoartelor valabile naţionale, deţinând documentele corespunzătoare eliberate de organele competente ale Părţilor.

Cetăţenii străini care nu sunt indicaţi mai sus pot intra pe teritoriul Republicii Moldova doar în posesia vizei.

VIII. Resortisanții din:

  1. Republica Populară Chineză
  2. Statul Qatar
  3. Statul Kuwait

titulari ai unui permis de şedere sau ai unei vize valabile (exceptînd viza de tranzit), eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau unul din statele părţi la Acordul Schengen, pot călători în Republica Moldova pe perioada valabilităţii acestora: