Formular pentru solicitarea înregistrarii sau prelungirea înregistrarii vehiculului in serie specială

Tipul operaţiunii
Destinaţia vehiculului
Seria

Instituţia reprezentată
Informaţii personale
Informatia despre Vehicul
Informaţii despre originea vehiculului

Drepturile de import:

Drepturile de import:

( se anexează forma TV-25 ) ( se anexează formele TV-25 şi TV-14 )
( se anexează forma TV-26 ) ( se anexează forma TV-26 )
* Se va anexa după caz contractul sau invoce-ul, factura fiscală,
* >Formele TV-25, TV-14 şi TV-26 şi sunt eliberate de Serviciului Vamal.

În cazul în care aveţi un autoturism deja înregistrat în serie specială în Republica Moldova, Vă rugăm să indicaţi mai jos:

Autoturism înregistrat
Persoanele autorizate să conducă vehiculul solicitat pentru a fi înregistrat în serie specială
Data si locul întocmirii prezentului chestionar
* Cămpurile marcate sunt obligatorii.