Tratate internationale


"Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi tratatele la care este parte, să-şi bazeze relaţiile cu alte state pe principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional ..." *

"Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările internaţionale ..." *

* — Extrase din articolele 4 şi 8 ale Constituţiei Republicii Moldova

Instrumente internaţionale

pdf[98.7 Kb]
Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor, 1969 (text autentic)
pdf[275 Kb]
Convenţia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor, 1969 (traducere)

Legislaţia Republicii Moldova

Listele tratatelor

pdf[1,18 Mb]
lista tratatelor bilateral încheiate de Republica Moldova
pdf[1,46 Mb]
lista tratatelor multilaterale încheiate de Republica Moldova

Tratatele internaţionale la care Republica Moldova a devenit parte pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 207 din 12.07.13, MO186/24.08.13, au fost publicate în ediţii speciale ale Monitorului Oficial al Republicii Moldova. Începând cu 24.08.2013, tratatele internaţionale la care RM devine parte, se publică împreună cu actul normativ de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, în ediţiile ordinare ale Monitorului Oficial. Ordinul ministrului afacerilor externe şi integrării europene prin care se aduce la cunoştinţa publică data intrării în vigoare, a suspendării sau data stingerii tratatului internaţional se publică în Monitorul Oficial.

Resurse Internet în domeniul tratatelor internaţionale

Descărcaţi Adobe Reader pentru vizualizarea şi imprimarea documentelor PDF.