Ce este Parteneriatul Estic?


Parteneriatul Estic reprezintă o iniţiativă de consolidare şi aprofundare a cooperării UE cu statele din dimensiunea estică (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina) a Politicii Europene de Vecinătate în vederea sprijinirii şi accelerării apropierii graduale a acestora de UE.

Lansată oficial la 7 mai 2009, în cadrul Summit-ului Parteneriatului Estic de la Praga, iniţiativa este guvernată de principiile implicării comune, diferenţierii şi condiţionalităţii, iar valorile comune precum democraţia, statul de drept, respectarea drepturilor omului, precum şi principiile economiei de piaţă, dezvoltării durabile şi bunei guvernări stau la baza acestui parteneriat.

Parteneriatul Estic se încadrează în cadrul mai larg al Politicii Europene de Vecinătate, concepută în contextul extinderii din 2004 pentru a evita crearea unor noi linii de demarcaţie şi pentru a aduce noii vecini ai Europei din est şi sud mai aproape la nivel politic, economic şi al valorilor.

Parteneriatul Estic este un instrument politic al UE care structurează cooperarea cu statele partenere pe două dimensiuni: bilaterală (semnarea și implementarea acordurilor de asociere, crearea zonei de comerţ liber şi aprofundat, liberalizarea regimului de vize) şimultilaterală, care se realizează prin intermediul platformelor tematice şi iniţiativelor-lider (flagship initiative). Cooperarea pe dimensiunea parlamentară a PaE este efectuată în cadrul Adunării Parlamentare EURONEST.

CORLEAP este platforma care reunește statele partenere în cadrul Comitetului Regiunilor al UE, iar Forumul Societății Civile a PaE facilitează consolidarea rolului societății civile în realizarea obiectivului PaE. În 2012 Moldova a fost prima țară non-UE care a organizat Forumul Societății Civile.

Summit-ul PaE de la Vilnius, 28 – 29 noiembrie 2013, a evaluat progresele înregistrate de cele 6 state partenere stabilind totodată obiectivele pentru perioada 2014-2015, pînă la Summit-ul de la Riga planificat la finele I semestru al anului 2015.

Summit-ul PaE de la Riga, 21-22 mai 2015 a evidenţiat diferenţa care se crease dintre ţările member asociate UE – Republica Moldova, Ucraina, Georgia; şi ceilalţi participanţi în cadrul Parteneriatului Estic: Azerbaijan, Armenia şi Belarus.

Summit-ul PaE de la Bruxelles, 24 noiembrie 2017, a evidenţiat importanţa relaţiilor bilaterale dintre Uniunea Europeană şi fiecare stat participant al Parteneriatului Estic, fiind totodată agreate obiectivele cheie ale Parteneriatului pînă în anul 2020, implementarea cărora va aduce iniţiativa mai aproape de cetăţeni şi necesităţile acestora.

Republica Moldova este un participant activ în cadrul PaE şi valorifică plenar principiul mai mult pentru mai mult, în baza unei abordări pragmatice a oportunităţilor oferite atît pe dimensiunea bilaterală, cît şi multilaterală în avansarea spre realizarea obiectivului strategic al integrării europene.

Pe dimensiunea bilaterală, RM a atins cele trei mari obiective stabilite în 2009 la Praga: asocierea politică, integrarea economică şi liberalizarea regimului de vize. Astfel, pentru perioada care urmează RM îşi va concentra eforturile asupra implementării depline al Acordului de Asociere şi valorificării tuturor aranjamentelor sectoriale de cooperare bilaterală încheiate pînă în prezent cu UE.