Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte a fost semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia. Acordul a fost ratificat de Parlamentul RM pe 2 iulie 2014, iar de Parlamentul European pe 13 noiembrie 2014.

Acordul de Asociere RM-UE stabileşte un nou cadrul juridic pentru avansarea relaţiilor dintre RM şi UE spre o treaptă calitativ superioară, cea a asocierii politice şi integrării economice cu UE.

Astfel, Acordul de Asociere (AA) se fundamentează pe o abordare inovativă și ambițioasă, incluzînd crearea unei Zone de Liber Schimb Complex şi Cuprinzător – DCFTA.

AA conține prevederi cu caracter obligatoriu, norme regulatorii și aranjamente de cooperare mai extinse, în toate sectoarele de interes. O atenție sporită se acordă implementării şi aplicării prevederilor AA, inclusiv prin stipularea termenelor clare şi stabilirea unui cadru instituțional și administrativ adecvat, creând astfel premisele necesare pentru o implementare eficientă.

În conformitate cu notificarea Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene, în calitate de depozitar al Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014 (Acordul de Asociere), se comunică faptul că Acordul în cauză va intra în vigoare la 1 iulie 2016.

Conform prevederilor articolului 456 din Acordul de Asociere, începând cu 1 iulie 2016, acesta abrogă şi înlocuieşte în totalitate Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 28 noiembrie 1994, intrat în vigoare la 1 iulie 1998. Trimiterile la Acordul de parteneriat și cooperare, care figurează în toate celelalte acorduri între părțile la Acordul de Asociere, se interpretează ca trimiteri la Acordul de Asociere.

La fel, începând cu 1 iulie 2016, Acordul de Asociere înlocuiește Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare, semnat la 26 iunie 2012 la Bruxelles, intrat în vigoare la 1 aprilie 2013.

Cu referire la aplicarea teritorială a Acordului de Asociere, se informează că urmare Deciziei nr. 1/2015 din 18 decembrie 2015 a Consiliului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, Titlul V (Comerț și aspecte legate de comerț) din Acordul de Asociere, se aplică întregului teritoriu al Republicii Moldova. Conform aceleeaşi Decizii, Titlul VII (Dispoziții instituționale, generale și finale) se aplică întregului teritoriu al RM în măsura în care este aplicat în legătură cu titlul V (Comerț și aspecte legate de comerț) din Acord.