Structura


Organigrama MAEIE

Monitorul Oficial,
139-145     art Nr : 700
din  22.08.2011

HOTĂRÎRE Nr. 630
din  22.08.2011

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, structurii şi
efectivului-limită ale aparatului central al acestuia

Publicat : 26.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 139-145     art Nr : 700

În temeiul art. 20 pct. 2) şi art. 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131-133, art. 1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

  1. Se aprobă:
    • Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, conform anexei nr.1;
    • structura aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, conform anexei nr.2.
  2. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în număr de 177 unităţi, inclusiv personalul de deservire a clădirilor în număr de 20 unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.
  3. În activitatea sa de conducere a Ministerului, ministrul este asistat de doi viceminiştri, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie de către Guvern, la propunerea ministrului, şi un secretar general (post diplomatic), numit în funcţie şi eliberat din funcţie prin ordinul ministrului.
  4. În cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene funcţionează Colegiul Ministerului, constituit din 13 membri.
  5. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr. 3.

PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe
şi integrării europene                                               Iurie Leancă
Ministrul finanţelor                                                   Veaceslav Negruţa

Nr. 630. Chişinău, 22 august 2011.

 

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.630
din 22 august 2011

[125 Kb]
Regulament privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.630
din 22 august 2011

[72.9 Kb]
Structura aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.630
din 22 august 2011

[78.1 Kb]
Lista hotărîrilor de Guvern care se abrogă