Structura


Organigrama MAEIE

HOTĂRÎRE Nr. 697
din  30.08.2017

cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Publicat : 06.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 329 art Nr : 802

În temeiul art.7 lit. b) din Legea nr.136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.252, art. 412), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

 1. Se aprobă:
  • Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, conform anexei nr. 1;
  • Structura aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, conform anexei nr. 2;
  • Organigrama aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, conform anexei nr. 3.
 2. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în număr de 135 de unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.
 3. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va avea un secretar general de stat, trei secretari de stat și un colegiu.
 4. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va prezenta Guvernului lista structurilor organizaționale din sfera sa de competență, care va constitui parte componentă a prezentului act normativ.
 5. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 630 din 22 august 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 139-145, art. 700), cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU Pavel FILIP

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe
şi integrării europene Andrei Galbur
Ministrul finanţelor   Octavian Armaşu

Nr. 697. Chişinău, 30 august 2017.

 

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
din august 2017

[6,31 Mb]
Regulament privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Anexa nr.2
la Hotarlrea Guvernului nr. 697
din 30 august 2017

[26.6 Kb]
Structura aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.630
din 22 august 2011

[78.1 Kb]
Lista hotărîrilor de Guvern care se abrogă