Ratificare, intrarea în vigoare şi aplicarea provizorie


Pentru intrarea în vigoare a Acordului este necesar ca acesta să fie ratificat de către toate părţile semnatare (RM, Parlamentul European şi cele 28 de state membre ale UE), conform procedurilor interne ale fiecărei entităţi în parte, astfel Acordul intrând în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni de la data depunerii ultimului instrument de ratificare la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

Parlamentul Republicii Moldova a ratificat acest Acord prin Legea Nr. 112 din 2 iulie 2014, promulgată prin Decretul Preşedintelui Nr. 1237 din 8 iulie 2014, astfel încheindu-se procedura internă de ratificare a Acordului de Asociere RM – UE. Parlamentul European a ratificat Acordul de Asociere pe 13 noiembrie 2014. Pe data de 26 noiembrie 2015 Senatul italian a votat ratificarea Acordului de Asociere, Italia fiind ultimul stat membru UE care ratifică AA.

Având în vedere că ratificarea este un proces îndelungat, s-a hotărât aplicarea cu titlu provizoriu, din 1 septembrie 2014, a unor părţi din Acord, conform Deciziei Consiliului UE 2014/492/EU. Vor fi aplicate provizoriu următoarele prevederi:

  1. Titlul I;
  2. Titlul II: Articolele 3, 4, 7 şi 8;
  3. Titlul III: Articolele 12 şi 15;
  4. Titlul IV: Capitolele 5, 9 şi 12 (cu excepţia punctului (h) al Articolului 68), Capitolul 13 (cu excepţia Articolului 71 în ce priveşte guvernanţa maritimă şi cu excepţia punctelor (b) şi (e) ale Articolului73 şi Articolul 74), Capitolul 14 (cu excepţia punctului (i) al Articolului 77), Capitolul 15 (cu excepţia punctelor (a) şi (e) ale Articolului 81 şi Articolul 82(2)), Capitolul 16 (cu excepţia Articolului 87 (c), a Articolului 88 şi a punctelor (a) şi (b) ale Articolului 89, atât cât punctul (b) priveşte protejarea solului), Capitolul 26 şi 28, cât şi Articolele 30, 37, 46, 57, 97, 102 and 116;
  5. Titlul V (cu excepţia Articolului 278, partea care se referă la executarea penală a drepturilor de proprietate intelectuală, şi cu excepţia Articolelor 359 şi 360, în ce priveşte procedurile administrative de examinare şi căi de atac la nivelul statelor);
  6. Titlul VI;
  7. Titlul VII (cu excepţia Articolului 456(1), în măsura în care prevederile acestui Titlu sunt limitate la asigurarea aplicării provizorii a Acordului, aşa cum este definită în acest paragraf);
  8. Anexele II - XIII, Anexele XV – XXXV şi Protocolurile I - IV.