Rapoarte AA


Raportul privind realizarea Planului Naţional de Acţiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere RM-UE 2017-2019 - Anul 2018

pdf[634 kb]
Raport impl PNAAA 2017-2019 Anul 2018
pdf[39,3 kb]
Titlul 4, cap 1-10
pdf[72,6 kb]
Titlul 4, cap 11-28
pdf[195 kb]
Titlul 5 actualizat
pdf[11,7 kb]
Titlul 6 actualizat

Raportul privind realizarea în Semestrul I al anului 2018 a Planului Naţional de Acţiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere RM-UE 2017-2019

pdf[461 kb]
Raport Sem I 2018 impl PNAAA 2017-2019
pdf[259 kb]
Titlul IV, af. cap 1-10
pdf[171 kb]
Titlul IV, af. cap 11-28
pdf[616 kb]
Titlul V
pdf[82,4 kb]
Titlul VI

A fost publicat Raportul privind realizarea pe parcursul anului 2017 a Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019

pdf[935 kb]
Raport consolidat pr implementarea in 2017 a PNA AA 2017-2019

Sinteza Raportului de Progres privind Implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană

În conformitate cu Hotărîrea de Guvern Nr. 808 din 7 octombrie 2014, modificată prin Hotărîrea Nr. 713 din 12 octombrie 2015, informaţia detaliată privind realizarea fiecărei măsuri poate fi accesată pe platforma online de raportare PlanPro pe pagina web: https://monitorizare.gov.md/reports/Raport%20PNAAA.html.

pdf[428 kb]
Raportul privind realizarea în semestrul I 2017 a Planului Naţional de Acţiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană 2017-2019
pdf[630 kb]
Raportul de progres privind nivelul de realizare a Planului Naţional de Acţiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană 2014-2016
pdf[1,26 Mb]
Anexe Impact Raport de Implementare a Acordului de Asociere 2014-2016

pdf[376 kb]
Sinteza Raportului de Progres privind Implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană Semestrul I, 2016
pdf[357 kb]
Calendarul de înlăturare a restanţelor legislative în implementarea Acordului de Asociere RM-UE
pdf[444 kb]
Sinteza Raportului de Implementare a Acordului de Asociere RM – UE ianuarie 2016
pdf[206 kb]
Anexa 1
pdf[391 kb]
Anexa 2
pdf[540 kb]
Anexa 3
pdf[216 kb]
Anexa 4
pdf[353 kb]
Anexa 5
pdf[155 kb]
Anexa 6
pdf[305 kb]
Anexa 7

Autorităţile publice centrale raportează trimestrial Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene cu privire la nivelul de implementare al acţiunilor stipulate în PNAAA. Raportarea şi monitorizarea îndeplinirii acţiunilor se realizează prin intermediului unei baze de date electronice www.monitorizare.gov.md.

Raportul curent complet este disponibil apăsând butonul Plan Pro de mai jos. Comentariile pot trimise la adresa electronică: pna@mfa.md

Accesaţi rapoartele anuale aici:

1 an de implementare a Acordului de Asociere (documentul de aici http://www.mfa.gov.md/img/docs/1-an-de-Implementarea-Acordului-de-Asociere-RM-UE.pdf)

Acordul de Asociere în cifre: