DIPLOMAŢIA ECONOMICĂ


În anul 2016, a fost continuată activitatea de consolidare a capacităţilor instituţionale în domeniul diplomaţiei economice. Astfel, urmare a HG nr. 511 din 25.04.2016 „Cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2016 – 2020” (SNAIPE) şi a Planului de acţiuni (PA) al acesteia, elaborat de Ministerul Economiei, Ministerul de externe participă, în calitate de membru al Grupului de lucru, inclusiv în baza unui PA intern în conformitate cu liniile directorii ale Strategiei menţionate.

Concomitent, în anul 2017 ministerul a participat la emiterea Ordinului comun MAEIE-MEC, privind modul şi procesul de colaborare inter-instituţională în domeniul realizării diplomaţiei economice pentru a sistematiza procesele operaţionale de conlucrare pe subiectele de interes comun.

Ordinul comun nr.  144–b–12 din 20 februarie 2017cu privire la realizarea priorităţilor diplomaţiei economice, optimizarea şi eficientizarea activităţii birourilor (secţiilor) comercial-economice în cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare, precum şi interacţiunea acestora cu autorităţile publice

De asemenea, din luna mai 2016, ministerul transmite sistematic în adresa Guvernului Republicii Moldova şi Comisiei parlamentare pentru politică externă şi integrare europeană rapoartele trimestriale privind acţiunile întreprinse pe dimensiunea diplomaţiei economice de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova (MDOC).

Raport trimestru II 2017

Raport trimestru II 2016

Raport trimestru III 2016

Raport trimestru IV 2016

Raport trimestru I 2017

O altă acţiune prioritară din acest domeniu, se referă la lansarea în noiembrie 2016 a reţelei operative pentru suport informaţional în domeniul diplomaţiei economice pentru misiunile diplomatice şi oficiile consulare, care include în calitate de membri reprezentanţii principalelor autorităţi şi instituţii naţionale responsabile de activitatea comercială externă a Republicii Moldova (Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, MIEPO şi Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova).

Actualizat - martie 2017

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la adresa electronică diploecon(at)mfa.md

Pentru a afla mai multă informaţie despre eforturile inter-instituţionale de promovare a diplomaţiei economice, rugăm să consultaţi siteul Ministerului Economiei şi MIEPO.

Informaţia istorică 2001-2012:

Regulamentul Direcţiei Relaţii Economice Internaţionale

Obiectivele Diplomaţiei Economice ale Republicii Moldova

Modova Focus on relocation

Products of Moldova

pdf
Products of Moldova

Ghidul Agentului Economic din Republica Moldova 2008

Anuar Statistic Comerţul Exterior al Republicii Moldova 2001-2007

Moldova Country Report 2008 ERSTE GROUP

pdf
Moldova Country Report 2008 ERSTE GROUP

Rapoarte economice 2011

[267 kb]
Raport privind realizarea de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Misiunile Diplomatice ale RM a prevederilor "Strategiei de atragere a Investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015", trimestrul IV, 2011
[270 kb]
Raport privind realizarea de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Misiunile Diplomatice ale RM a prevederilor "Strategiei de atragere a Investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015", trimestrul III, 2011
[232 kb]
Raport privind realizarea de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Misiunile Diplomatice ale RM a prevederilor "Strategiei de atragere a Investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015", trimestrul II, 2011
[267 kb]
Raport privind realizarea de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Misiunile Diplomatice ale RM a prevederilor "Strategiei de atragere a Investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015", trimestrul I, 2011

Rapoarte economice 2010

Toate rapoarte

Rapoarte Economice 2009

Toate rapoarte

Rapoarte Economice 2008

Toate rapoarte
[154 kb]
Raport cu privire la situaţia actuală în vederea onorării de către Republica Moldova a angajamentelor financiare asumate în cadrul organizaţiilor internaţionale, în perioada anilor 2007 - 2008