Participarea în Programele şi Agenţiile UE


Participarea activă la Programele Uniunii Europene (UE) este unul dintre obiectivele procesului de integrare europeană a Republicii Moldova (RM). Aceasta facilitează implementarea Acordului de Asociere (AA), ca mijloc de amplificare a integrării europene a RM, prin preluarea bunelor practici din UE și promovarea contactelor între persoane. În cadrul celei de-a 7-ea runde de negocieri s-a convenit asupra includerii unui capitol aparte în AA dedicat Programelor şi Agenţiilor UE.

După semnarea, la 30 septembrie 2010, a Protocolului adiţional la Acordul de Parteneriat şi Cooperare (APC) cu RM, au fost întreprinse acţiuni consecvente în vederea extinderii participării instituţiilor din RM la Programele UE.

Orizont 2020

Republica Moldova este primul stat din cadrul Parteneriatului Estic, care a semnat la 1 iulie 2014 acordul privind participarea la Programul Cadru al Uniunii Europene pentru Cercetare şi Inovare - Orizont 2020. Acest program deschide noi oportunităţi pentru mediul ştiinţific şi de cercetare din Moldova, care ne aduce mai aproape de standardele UE în calea spre dezvoltare economică prin inovare.

Participarea Republicii Moldova la programul Orizont 2020 ne permite:

  • să cooperăm în calitate de partener egal în toate concursurile anunţate de Orizont 2020;
  • să devenim parte componentă a unei reţele europene a oamenilor de ştiinţă, mediului de afaceri şi factorilor de decizie ce stabilesc obiectivele şi priorităţile europene în domeniul cercetării și inovării;
  • să beneficiem de potenţialul şi excelenţa ştiinţifică europeană pentru soluţionarea problemelor interne;
  • să iniţiem proiecte de cercetare;
  • să detaşăm reprezentanţi în comitetele de administrare şi grupurile de lucru ale programului Orizont 2020 şi Spaţiului European de Cercetare,etc.

Pentru valorificarea statutului de ţară asociată la Programul Orizont 2020 au fost dezvoltate capacităţile instituţionale prin stabilirea Reţelei Punctelor Naţionale de Contact, a fost asigurată funcţionarea Oficiului Pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană , promovarea programului EURAXESS şi organizarea campaniei de informare privind oportunităţile de participare în cadrul programului Orizont 2020.

Notă: până în prezent în cadrul programului Orizont 2020 au fost depuse peste 130 de propuneri, care includ peste 180 de participanţi din Republica Moldova (68 instituţii de cercetare, 56 universităţi, 27 IMM-uri, 19 ONG-uri şi 16 alte tipuri de organizaţii). Dintre acestea, Comisia Europeană a acceptat 15 proiecte. Astfel, Republica Moldova a devenit unul dintre cei mai activi participanţi la apelurile din Programul Orizont 2020 din statele PaE.

Europa Creativă

Cooperarea moldo-comunitară în domeniul culturii a fost marcată de aderarea Republicii Moldova la Programul „Europa creativă” (acordul între Republica Moldova şi Uniunea Europeană a fost semnat la data de 18 martie 2015 și a intrat în vigoare pe 11 mai 2015). În contextul participării Republicii Moldova la programul „Europa Creativă”, la Chișinău a fost instituit Biroul Europa Creativă (Creative Europe Desk) , care organizează cursuri de instruire, seminare şi consultări în domeniul culturii.

Mai multe informaţii referitor la propunerile de proiecte şi oportunităţi de finanţare în cadrul Programului ”Europa Creativă” le puteţi accesa aici.

Erasmus+

Erasmus+ reuneşte şapte programe ale UE în domeniul educaţiei, formării şi tineretului, precum şi susţine, pentru prima dată, sportul. Fiind un program integrat, Erasmus+ oferă mai multe posibilităţi de cooperare intersectorială în aceste domenii. În cadrul primului apel pentru aplicaţii al noului Program Erasmus + (lansat în martie 2014), Republica Moldova, precum și Ţările Parteneriatului Estic au fost eligibile să participe la o parte dintre acţiunile noului Program și anume: Programul Jean Monnet și cel de Masterate Comune.

În 2015, instituţiile de învăţământ din Republica Moldova au avut acces la alte 2 acţiuni noi ale Programului Erasmus +, acestea fiind Credit Mobility (KA1) şi Capacity building (KA2).

Notă: în contextul KA1 (Credit Mobility), RM participă în cadrul proiectelor de mobilitate în comun cu 24 de instituţii de învăţământ superior europene din 13 ţări. În cadrul acestor proiecte pentru anul academic 2015-2016 au fost acceptate circa 400 mobilităţi. În contextul Acţiunii prioritare nr.2, KA2 Capacity Building - 3 proiecte de Consolidare a Capacităţilor în învăţământul superior din Moldova au primit aprobare pentru finanţare de la Comisia Europeană. Astfel, în urma Apelului EAC/A04/2014, selecţia 2015, au fost aprobate 3 proiecte cu o valoare totală de 3.07 mln. euro.

În anul 2015 a continuat implementarea a 4 proiecte Jean Monnet şi 17 proiecte TEMPUS din apelurile anterioare, în valoare totală de 17,5 mln euro.

Implementarea programului e-Twinning s-a extins atît cantitativ, cît şi calitativ: 89 de şcoli înregistrate (inclusiv 13 înregistrate în anul 2015), 170 profesori înregistraţi (38 înregistraţi în anul 2015) şi 242 de proiecte active.După o serie de consultări cu reprezentanţii Comisiei Europene şi ai Serviciului Vamal din RM, s-a convenit asupra unei participări ad-hoc la Programul Customs 2013.

În vederea facilitării instituirii Zonei de Liber Schimb şi a dezvoltării şi sporirii competitivităţii sectorului antreprenorial la 29 septembrie 2014, la Bruxelles, a fost semnat Acordul privind participarea RM la Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 2014 – 2020 (COSME), Moldova devenind prima țară din cadrul Parteneriatului Estic ce aderă la acest Program al UE. Astfel, antreprenorii moldoveni vor beneficia de suport în facilitarea accesului la piața europeană, dar şi de sprijin pentru promovarea afacerilor.

De asemenea, a fost iniţiată colaborarea şi în cadrul celui de-al III-lea Program multianual de Acţiune al UE în domeniul sănătăţii pentru perioada 2014-2020 „Sănătate pentru creştere economică”.