Parteneriatul de Mobilitate


Republica Moldova beneficiază de un Parteneriat de Mobilitate cu UE, fiind unul din primele state pilot din lume. Declarația comună privind Parteneriatul de Mobilitate Republica Moldova-UE a fost semnată pe data de 5 iunie 2008, la Luxemburg.

Parteneriatul de Mobilitate oferă un cadrul politic de cooperare cu UE (Serviciul European pentru Acţiune Externă, Comisia Europeană, Fundaţia European pentru Instruire – ETF şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene – FRONTEX) şi statele membre ale UE (Bulgaria, Cehia, Cipru, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania. Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Suedia, Ungaria) în domeniul migraţiei, vizînd toate dimensiunile de cooperare ale Abordării Globale pentru Migraţie şi Mobilitate a UE (GAMM):

 • organizarea și facilitarea migrației legale și mobilității;
 • prevenirea și reducerea migrației ilegale și a traficului de persoane;
 • promovarea protecției internaționale și consolidarea dimensiunii externe a politicii în domeniul azilului;
 • maximizarea impactului migrației și mobilității asupra dezvoltării.

Sursele de finanţare pentru Parteneriatul de Mobilitate sînt:

 • Instrumentul european de vecinătate;
 • Fondurile pentru afaceri interne alocate prin Instrumentul parteneriatului de mobilitate;
 • Programul tematic pentru cooperare cu ţările terţe în domeniul migraţiei şi azilului;
 • Asistenţa financiară bilaterală de la statele membre ale UE;
 • Resurse naţionale.

Mecanismul de coordonare, monitorizare şi implementare a Parteneriatului de Mobilitate include:

 • Reuniunea de Nivel Înalt a Parteneriatului de Mobilitate RM-UE (are loc la Bruxelles, Belgia o dată pe an cu participarea reprezentanţilor semnatarilor Declaraţiei Comune din capitale la nivel înalt. În cadrul reuniunii se trec în revistă ultimele evoluţii şi se decid priorităţile comune pentru perioada imediat următoare).
 • Reuniunea Platformei locale a Parteneriatului de Mobilitate RM-UE transformată în Reuniunea Platformei locale a Parteneriatului de Mobilitate RM-UE în format extins (are loc la Chişinău, RM o dată pe an cu participarea reprezentanţilor semnatarilor Declaraţiei Comune la nivel local, precum şi statele terţe, organizaţiile internaţionale implicate în implementarea proiectelor în domeniile conexe Parteneriatului de Mobilitate).
 • Comitetul Naţional de Coordonare a Parteneriatului de Mobilitate (condus de viceministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi include reprezentanţi ai tuturor instituţiilor cu competenţe în domeniul migraţiei şi domeniile conexe se reuneşte ori ce cîte ori este necesar, cel puţin de 2 ori pe an). Comitetul Naţional este responsabil de raportarea Guvernului privind ultimele evoluţii în implementarea Parteneriatului de Mobilitate.
 • Baza de date (Scoreboard) – reprezintă instrumentul de monitorizare a Parteneriatului de Mobilitate care conţine informaţiile privind iniţiativele, partenerii responsabili de implementarea acestora, datele persoanelor de contact, indicatorii de evaluare, perioadele de implementare, sursele de finanţare, precum şi altă informaţie relevantă în acest sens. Aceasta permite sistematizarea şi organizarea activităţilor Parteneriatului de Mobilitate, după conţinut, domeniu de activitate, parteneri, nivel de realizare, etc., generînd informaţia necesară pentru raportare. De asemenea, baza de date respectivă este o baza de date cu caracter deschis care poate fi ajustată şi actualizată de către toate părţile semnatare a Declaraţiei Comune.
  Ghidul utilizatorilor este disponibil pe pagina electronică a Scoreboard-ului și oferă mai multe informații despre baza de date și oportunitățile sale.

În cadrul Parteneriatului de Mobilitate RM – UE din anul 2008 pînă în prezent au fost realizate şi/sau sunt în curs de realizare mai mult de 106 proiecte în domeniul securităţii documentelor, al politicilor migraţionale, combaterii migraţiei ilegale.

La iniţiativa Republicii Moldova a fost efectuat primul exerciţiu de evaluare a Parteneriatului de Mobilitate . Rezultate evaluării au arătat că, în general, Republica Moldova este un caz de succes în implementarea Parteneriatului de Mobilitate. Flexibilitatea instrumentului a fost recunoscută de către respondenţi ca fiind unul dintre punctele sale forte, care permite abordarea priorităţilor partenerilor de o manieră focalizată. Tot mai mult se realizează o abordare echilibrată a celor trei piloni ai GAMM. Parteneriatul de Mobilitate cu RM a mers mai departe decît GAMM, consolidând cooperarea în mai multe sectoare din domeniul Justiţiei şi Afacerilor Interne.