OSCE

Forul internaţional respectiv a fost creat în 1975 sub numele de Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa (CSCE). Crearea CSCE a avut drept scop depăşirea divizării Europei după cel de-al Doilea război mondial şi asigurarea securităţii printr-un forum de dialog şi negocieri multilaterale între Est şi Vest.

În prezent, OSCE (www.osce.org) cuprinde 57 de state, care au statut egal, iar regula de bază în adoptarea deciziilor este consensul. Mandatul OSCE include diplomaţia preventivă, prevenirea conflictelor şi gestionarea crizelor, consolidarea respectării drepturilor omului, a democraţiei şi statului de drept şi promovarea tuturor aspectelor societăţii civile.

Locul Republicii Moldova în cadrul OSCE

Republica Moldova a aderat la Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa la 30 ianuarie 1992, iar la 26 februarie a aceluiaşi an a semnat Actul Final de la Helsinki. Din momentul aderării Republica Moldova s-a bucurat de o susţinere permanentă din partea OSCE, care este principalul actor internaţional colectiv, implicat plenar în procesul de reglementare a conflictului transnistrean.

OSCE acordă un cadru larg de discuţii la problematica conflictului transnistrean cu partenerii externi şi dispune de o experienţă vastă de participare la soluţionarea conflictelor în spaţiul acoperit de Organizaţie. OSCE dispune de un corp de experţi în domeniul politico-militar, economic şi a dimensiunii umane, care oferă asistenţă activînd în cadrul Misiunii OSCE din Moldova sau în subdiviziunile Secretariatului OSCE.

Principalele direcţii de cooperare ale Republicii Moldova cu OSCE vizează următoarele aspecte:

  • OSCE, deţinînd rolul de mediator, contribuie esenţial la reglementarea conflictului transnistrean, inclusiv prin organizarea procesului de negocieri, elaborarea proiectelor de documente la subiectele politice, militare ş.a.
  • OSCE informează comunitatea internaţională despre evoluţiile în procesul de reglementare a conflictului transnistrean
  • OSCE asistă la democratizarea societăţii civile moldoveneşti şi dezvoltarea celei din regiunea transnistreană.