Negocierea unui nou acord


Dialogul cu UE privind viitorul cadrul juridic care urma să substituie Acordul de Parteneriat și Cooperare semnat în 1994 au fost inițiate în anul 2008.

În concluziile sale din 13 octombrie 2008 Consiliul pentru Afaceri Externe al UE menționa că UE este pregătită ”să negocieze în curând un nou acord ambiţios cu Moldova. Acest Acord va depăşi actualul Acord de Parteneriat şi Cooperare şi va cuprinde obiectivul unei zone de liber schimb aprofundate şi comprehensive, care va fi stabilită din momentul în care Republica Moldova va fi pregătită să suporte efectele liberalizării complete a schimburilor comerciale cu UE. Scopul acestui Acord este apropierea graduală a Republicii Moldova de UE.”
(ttp://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/103435.pdf)

În acest context RM și UE au inițiat procedurile interne corespunzătoare pentru negocierea viitorului Acord. Prin Hotărîrea nr. 102 din 09.02.2009 Guvernul Republicii Moldova, condus de Zinaida Grecianîi, a aprobat componenţa delegaţiei naţionale de negociatori ai noului acord (de asociere) cu Uniunea Europeană. În baza acestei hotărîri de guvern, după alegerile din septembrie 2009 Viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, dna Natalia Gherman a devenit negociator-şef al Acordului de Asociere cu UE. Respectiv, cîte un viceminiştru al economiei şi justiţiei au activat în calitate de negociatori-şef adjuncți, iar viceminiştrii afacerilor interne, educaţiei, agriculturii şi industriei alimentare şi viceministrul finanţelor au făcut parte din delegaţia de negociatori.

La rândul său, Consiliul Afacerilor Externe al UE a adoptat la 15 iunie 2009 directivele UE de negociere a noului acord cuprinzător dintre Republica Moldova şi UE, care să depășească prevederile Acordului de Parteneriat şi Cooperare. În acelaşi timp, Consiliul şi-a exprimat dorinţa de a lansa negocierile îndată ce circumstanţele vor permite acest fapt. >
(http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/108465.pdf)

În acest context, la primele reuniuni tehnice de consultări cu reprezentanţii Comisiei Europene (21 octombrie şi 17 noiembrie, Chişinău) a fost coordonată structura grupurilor de lucru pentru negocieri şi repartizarea subiectelor de negocieri conform directivelor Comisiei Europene aprobate de Consiliul UE la 15 iunie 2009.

Mandatul Republicii Moldova pentru negocierea cu UE a viitorului Acord de Asociere a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 680 din 13 noiembrie 2009. În baza respectării tuturor procedurilor prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv consultarea Comisiei pentru politică externă a Parlamentului RM, prin Decretul Preşedintelui interimar al RM nr. 67 din 17.11.2009 au fost iniţiate negocierile asupra proiectului Acordului dintre RM şi Comunităţile Europene.

Negocierile privind Acordul de Asociere au fost lansate la 12 ianuarie 2010, fiind încheiate provizoriu după 15 runde plenare de negocieri în iunie 2013, iar cele privind Zona de Liber Schimb Complex şi Cuprinzător între RM şi UE, ca parte a Acordului de Asociere, au fost iniţiate în ianuarie 2012 şi finalizate provizoriu după 7 runde de negocieri, în iulie 2013.

Parafarea Acordului în cadrul Summit-ului de la Vilnius a Parteneriatului Estic, desfășurat în perioada 28-29 noiembrie 2013, a marcat formal faptul încheierii negocierilor asupra textului Acordului. Parafarea a fost urmată de procedura tehnică de verificare a conformităţii juridice şi traducerea Acordului în toate limbile părţilor, şi mai apoi de aprobarea pentru semnare de către Consiliul UE, care a avut loc pe data de 27 iunie 2014, la Bruxelles.

În rezultatul negocierilor cu partenerii europeni, în Preambulul documentului este recunoscută apartenenţa ţării noastre la spaţiul valoric şi civilizaţional european, precum şi perspectiva progresului în continuă dezvoltare a cooperării dintre RM şi UE având drept finalitate obiectivul integrării europene.

Acordul se bazează pe importanţa pe care părţile o acordă respectării valorilor şi principiilor comune pe care le împărtăşesc, în special democraţia şi statul de drept, respectarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, precum şi asigurării unei economii de piaţă funcţionale şi dezvoltării durabile.

Prevederile referitoare la crearea Zonei de Liber Schimb Complex și Cuprinzător între RM şi UE constituie o parte importantă a Acordului de Asociere și presupun nu doar deschiderea reciprocă a pieţelor pentru comerţul cu bunuri şi servicii, dar şi preluarea treptată a standardelor şi normelor europene care reglementează calitatea produselor şi serviciilor respective.