Informaţii generale


Declaratia comuna privind Parteneriatul de Mobilitate Republica Moldova-UE a fost semnată pe parcursul Preşedinţiei Slovene la UE, pe data de 5 iunie 2008, la Luxemburg în cadrul reuniunii Consiliului Miniştrilor de Justiţie şi Afacerilor Interne al UE. Republica Moldova şi Cape Verde sunt primele ţări-pilot, iar din noiembrie 2009 a fost lansat Parteneriatul de Mobilitate Georgia-UE.

La nivel naţional Parteneriatul de Mobilitate (PM) corespunde integral intereselor RM în dome­niul gestionării politicilor migraţionale şi contribuie la realizarea acţiunilor conforme Planului Naţional de Acţiuni al RM în domeniul migraţiei şi azilului pentru perioada 2010-2011 şi Planului de acţiuni privind sti­mularea reîntoarcerii lucrătorilor migranţi moldoveni de peste hotare aprobat la 9 octombrie 2008.

Statele membre ale UE ce participă la PM cu Republica Moldova prin intermediul diferitor proiecte din sfera politicii migraţionale sunt: Bulgaria, Cehia, Cipru, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Lituania. Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Suedia, Ungaria. Comisia Europeană, FRONTEX şi Fundaţia Europeană pentru Instruire de asemenea participă la PM.

Monitorizarea implementarii PM se efectueaza prin intermediul unui “scoreboard”.

Proiectele aferente PM ţin de următoarele domenii:

  • Consolidarea capacităţilor instituţionale în domeniul gestionării migraţiei;
  • Promovarea migraţiei legale;
  • Consolidarea relaţiilor cu diaspora;
  • Promovarea revenirii şi reintegrării migranţilor moldoveni;
  • Investirea eficientă a remitenţelor;
  • Asigurarea protecţiei sociale;
  • Supravegherea frontierei şi securitatea documentelor;
  • Cooperarea în domeniul luptei contra migraţiei ilegale şi a traficului de fiinţe umane.

Mai multe informaţii despre PM pot fi obţinute din documentele de mai jos:

pdf[192 Kb]
Document de Lucrual Serviciilor Comisiei - Parteneriatul de Mobilitate un instrument al abordării Globale-18 septembrie, 2009
pdf[253 Kb]
Parteneriatul de Mobilitate ca instrument al Abordarii Globale a Migratiei 1 (eng)
pdf[193 Kb]
Studiu asupra Parteneriatelor de Mobilitate UE (eng)
pdf[73.88 Kb]
Studiu Parteneriatele de Mobilitate - o valoare adaugata la IEVC (eng)
pdf[3.55 Mb]
Pliant informativ