Legalizarea documentelor

Lista statelor şi modul de recunoaştere a actelor oficiale

Lista de mai jos include statele în privința cărora se aplică tratate bilaterale şi multilaterale care stabilesc modalitatea recunoașterii reciproce a actelor oficiale. Aceste tratate se referă la recunoaşterea documentelor emise de către autorităţile statelor menționate mai jos pentru a fi utilizate în Republica Moldova şi, respectiv, a documentelor emise de către autorităţile Republicii Moldova pentru a fi utilizate în aceste state.

Documentele care provin de la autorităţile ţărilor care nu sunt incluse în lista de mai jos, la fel şi documentele eliberate de către autorităţile Republicii Moldova pentru a fi utilizate în acele ţări, se recunosc doar prin procedura de supralegalizare (legalizare consulară).

Ultima actualizare: 2 februarie 2017


Nr. d/o
Statul
(denumirea generică)
Documentele sunt recunoscute fără nici o legalizare sau Apostilă, conform tratatelor în vigoare Documentele sunt recunoscute prin aplicarea Apostilei, conform Convenţiei de la Haga din 1961
1 Africa de Sud
2 Albania
3 Andorra
4 Antigua şi Barbuda
5 Argentina
6 Armenia 13 1
7 Australia
8 Austria
9 Azerbaidjan 4, 13 1
10 Bahamas
11 Bahrain
12 Barbados
13 Belarus 13 1
14 Belgia
15 Belize
16 Bosnia şi Herţegovina
17 Botswana
18 Brazilia
19 Brunei Darussalam
20 Bulgaria
21 Burundi
22 Capul Verde
23 Cehia 5 1
24 Chile
25 China 3
26 Cipru
27 Columbia
28 Coreea, Republica ~
29 Costa Rica
30 Croaţia
31 Danemarca
32 Dominica
33 Dominicană, Republica ~
34 Ecuador
35 El Salvador
36 Elveţia
37 Estonia
38 Fiji
39 Finlanda
40 Franţa
41 Georgia 13 1
42 Germania 2
43 Grecia
44 Grenada
45 Guatemala ■ din 18.09.2017
46 Honduras
47 India
48 Insulele Cook
49 Insulele Marshall
50 Irlanda
51 Islanda
52 Israel
53 Italia
54 Japonia
55 Kazahstan 13 1
56 Kîrgîzstan 13 1
57 Lesotho
58 Letonia 6 1
59 Liberia
60 Liechtenstein
61 Lituania 7 1
62 Luxemburg
63 Macedonia
64 Malawi
65 Malta
66 Maroc
67 Mauritius
68 Mexic
69 Monaco
70 Mongolia
71 Muntenegru
72 Namibia
73 Nicaragua
74 Niue
75 Norvegia
76 Noua Zeelandă
77 Olanda
78 Oman
79 Panama
80 Paraguay
81 Peru
82 Polonia
83 Portugalia
84 Regatul Unit
85 România 8 1
86 Rusia 9, 13 1
87 Saint Kitts şi Nevis
88 Saint Lucia
89 Samoa
90 San Marino
91 Sao Tome şi Principe
92 Serbia
93 Seychelles
94 Sfîntul Vincent şi Grenadinele
95 Slovacia 10 1
96 Slovenia
97 Spania
98 SUA
99 Suedia
100 Surinam
101 Swaziland
102 Tadjikistan 13 1
103 Tonga
104 Trinidad şi Tobago
105 Turcia
106 Turkmenistan 13
107 Ucraina 11, 13 1
108 Ungaria 12 1
109 Uruguay
110 Uzbekistan 13 1
111 Vanuatu
112 Venezuela
Legendă: ■ – se aplică; □ – nu se aplică (v. nota nr. 1 şi 2) sau se aplică doar pentru anumite teritorii (v. nota nr. 3).
Note:
1 Potrivit art. 8 al Convenţiei de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la 5 octombrie 1961 (în vigoare pentru Republica Moldova din 16.03.2007), dacă între doua state contractante există un tratat sau un acord care conţine dispoziţii ce supun atestarea semnăturii, sigiliului sau ştampilei anumitor formalităţi, această Convenţie nu derogă de la aceste formalităţi decît dacă ele sunt mai riguroase în raport cu cele prevăzute de Convenţie.
http://www.hcch.net/
2 Pînă la retragerea obiecţiunii Germaniei faţă de aderarea Republicii Moldova la Convenţia de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, această Convenţie nu se aplică în relaţiile între Republica Moldova şi Republica Federală Germania.
http://www.hcch.net/
3 Convenţia de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine se aplică doar pentru următoarele regiuni administrative speciale ale Republicii Populare Chineze: Hong Kong şi Macao.
http://www.hcch.net/
4 Conform art. 13 alin. 1 din Tratatul între Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală, încheiat la Bacu la 26.10.2004 (în vigoare din 12.02.2005), „Actele care au fost întocmite sau certificate de către instanţa judiciară sau de către o persoană oficială (traducător permanent, expert etc.) pe teritoriul unei Părţi Contractante, în limitele competenţei lor şi în forma stabilită, şi autentificate prin sigiliu, sînt valabile pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante fără vreo altă legalizare.
5 Conform art. 11 alin. 1 din Tratatul între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Socialistă Cehoslovacia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală, încheiat la Moscova la 12.08.1982 (în vigoare în relaţiile între R. Moldova şi Cehia din 26.08.2005 în baza Înţelegerii, întocmite prin schimb de Note, privind confirmarea aplicării prin succesiune între Republica Moldova şi Republica Cehă a tratatelor între fosta Uniune a Republicilor Sovietice Socialiste şi fosta Republică Socialistă Cehoslovacia), „Actele care pe teritoriul unei Părţi Contractante au fost întocmite sau certificate de către instituţia de justiţie sau altă instituţie, fie de o persoană special împuternicită, în limitele competenţei lor şi în forma stabilită şi certificată cu sigiliul oficial, sunt valabile pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante fără vreo altă legalizare. Aceasta se referă şi la acte întocmite de cetăţeni, semnătura cărora este regulamentar autentificată, valabile pe teritoriul unei Părţi Contractante.”.
6 Conform art. 13 alin. 1 din Tratatul între Republica Moldova şi Republica Letonă cu privire la asistenţa juridică şi la raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală, încheiat la Riga la 14.04.1993, (în vigoare din 18.06.1996) „Actele care au fost întocmite sau certificate pe teritoriul unei Părţi Contractante de către instanţa de judecată sau de o persoană oficială (notar, interpret oficial, expert etc.) în limitele competenţei lor, în forma stabilită şi certificate cu sigiliul cu stema de stat, sînt valabile şi pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante fără vre-o altă legalizare.”.
7 Conform art. 13 alin. 1 din Tratatul între Republica Moldova şi Republica Lituania cu privire la asistenţa juridică în materie civilă, familială şi penală, încheiat la Chişinău la 09.02.1993 (în vigoare din 18.02.1995), „Actele care au fost întocmite sau certificate de către instanţa de judecată sau de o persoană oficială (notar, interpret oficial, expert etc.) de pe teritoriul unei Părţi Contractante, în limitele competentei lor, în forma stabilită şi prevăzute cu sigiliul cu stema de stat, sînt valabile şi pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante fără vre-o altă legalizare.”.
8 Conform art. 13 alin. 1 din Tratatul între Republica Moldova şi România privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală, încheiat la Chişinău la 06.07.1996 (în vigoare din 20.03.1998), „Actele care emană de la autorităţile competente sau de la alte instituţii ale uneia dintre Părţile Contractante, precum şi actele sub semnătură privată, cărora acestea le dau dată certă şi le atestă autenticitatea semnăturii, sunt valabile pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante fără vreo altă legalizare. Această dispoziţie se aplică şi cu privire la extrasele şi copiile de pe aceste acte.”.
9 Conform art. 13 alin. 1 din Tratatul între Republica Moldova şi Federaţia Rusă privitor la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală, încheiat la Moscova la 25.02.1993 (în vigoare din 26.01.1995), „Actele care au fost întocmite sau certificate de către instituţiile de justiţie sau de o persoană oficială de pe teritoriul unei Părţi Contractante, în limitele competenţei lor şi în forma stabilită şi certificată cu sigiliu, sînt valabile pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante fără vreo altă legalizare.”.
10 Conform art. 11 alin. 1 din Tratatul între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Socialistă Cehoslovacia privind asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală, încheiat laMoscova la 12.08.1982 (în vigoare în relaţiile între R. Moldova şi Slovacia din 26.05.2006 în baza Înţelegerii, întocmite prin schimb de Note, privind confirmarea aplicării prin succesiune între Republica Moldova şi Republica Slovacă a tratatelor încheiate între fosta Uniune a Republicilor Sovietice Socialiste şi fosta Republică Socialistă Cehoslovacia), „Actele care pe teritoriul unei Părţi Contractante au fost întocmite sau certificate de către instituţia de justiţie sau altă instituţie, fie de o persoană special împuternicită, în limitele competenţei lor şi în forma stabilită şi certificată cu sigiliul oficial, sunt valabile pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante fără vreo altă legalizare. Aceasta se referă şi la acte întocmite de cetăţeni, semnătura cărora este regulamentar autentificată, valabile pe teritoriul unei Părţi Contractante.”.
11 Conform art. 15 alin. 1 din Tratatul între Republica Moldova şi Ucraina privitor la asistentă juridică şi relaţii juridice în materie civilă şi penală, încheiat la Kiev la 13.12.1993 (în vigoare din 24.04.1995), „Actele întocmite sau legalizate de organul corespunzător al uneia din Părţile Contractante, prevăzute cu sigiliu oficial si semnătura persoanei autorizate, au valabilitate pe teritoriul altei Părţi Contractante fără vreo altă legalizare. Aceasta se referă la copiile şi traducerile actelor care sînt legalizate de organul corespunzător.”.
12 Conform art. 14 alin. 1 din Tratatul între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Populară Ungară privind asistenţa reciprocă în materie civilă, familială şi penală, încheiat la Moscova la 15.07.1958 (în vigoare în relaţiile între R. Moldova şi Ungaria din 19.10.2007 în baza Protocolului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungare privind succesiunea de către Republica Moldova a tratatelor bilaterale încheiate între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste şi Republica Ungară, semnat la Budapesta la 17.11.2005), „Actele care pe teritoriul unei Părţi Contractante au fost formulate, întocmite sau certificate de către instituţia sau o persoană oficială în limitele competenţei lor şi care sunt certificate cu sigiliul cu blazon, sunt acceptate pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante fără vreo legalizare.”.
13 Conform art. 13, alin. 1 din Convenţia cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală, încheiată la Minsk la 22.01.1993, „Actele, care au fost întocmite sau certificate de către instituţia de justiţie sau de o persoană oficială de pe teritoriul unei Părţi Contractante, în limitele competenţei lor şi în forma stabilită şi certificate cu sigiliu, sunt valabile pe teritoriile altor Părţi Contractante fără vreo altă legalizare.” Convenţia a intrat în vigoare în raport cu Armenia, Belarus, Kazahstan, Kîrgîzstan, Rusia, Tadjikistan, Uzbekistan şi Ucraina din 26.03.1996; cu Azerbaidjan şi Georgia din 11.07.1996 şi cu Turkmenistan din 19.02.1998.
http://cis.minsk.by/