Justiţie şi Afaceri Interne


Cooperarea cu Europol

RM cooperează cu Oficiul European de Poliţie (Europol) în baza Acordului Strategic de Cooperare semnat în 2007 şi Acordului Operaţional de Cooperare semnat la 18 decembrie 2014, la Chișinău. Din 2013, Republica Moldova a detaşat un ofiţer de legătură la Europol.

Cooperarea cu Eurojust

Acordul de Cooperare între Republica Moldova şi Eurojust a fost semnat în 2014.

Cooperarea cu Frontex

Relaţiile Republicii Moldova cu Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă (FRONTEX) se bazează pe Aranjamentul de lucru cu privire la stabilirea cooperării operaţionale din 12 august 2008 şi Planul de cooperare pentru anii 2015 – 2017, care a fost actualizat în 2018, printr-un nou plan de colaborare pentru perioada 2018-2020. Cooperarea include schimbul de informaţii, formarea profesională, cercetarea şi dezvoltarea, analiza de risc şi operaţiuni comune.

Poliţia de Frontieră şi Agenţia FRONTEX se află în contact permanent pe dimensiunea dezvoltare, în special în ceea ce vizează echipamentele de supraveghere şi sisteme automatizate care pot fi relevante pentru sistemul de management integrat al frontierei. Mai mult, ofiţerii Poliţiei de Frontieră sunt implicaţi în activităţile de implementare a sistemului de securitate la frontieră a platformei EUROSUR.

Cooperarea cu Centrul European pentru Monitorizarea Drogurilor şi Dependenţei de Droguri

În 2012 a fost semnat Memorandumul de Înţelegere cu Centrul European pentru Monitorizarea Drogurilor şi Dependenţei de Droguri (EMCDDA). În acest context, RM a desemnat Observatorul naţional pentru Droguri drept punct de contact pentru EMCDDA

Cooperarea cu CEPOL

Acordul bilateral între Academia ,,Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Colegiul European de Poliţie (СEPOL) a fost semnat în 2012. Cooperarea cu Colegiul European de Poliţie oferă corpului profesoral-didactic şi studenţilor Academiei posibilitatea de a beneficia de noile metode şi oportunităţi de predare şi însuşire a cunoştinţelor, în domeniul învăţămîntului juridico – poliţienesc.

Drepturile Omului

Dialogul privind drepturile omului lansat în 2010 are drept scop abordarea problemelor conexe drepturilor omului într-un mod aprofundat şi intensificarea cooperării şi coordonării participării în cadrul forumurilor multilaterale. La 24 mai 2018, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Hotărârea nr.89 „Cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018–2022” (PNADO),. Planul a fost publicat în Monitorul Oficial la 10 august 2018.

Misiunea EUBAM

Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM) a fost lansată la 1 decembrie 2005, în conformitate cu prevederile Memorandumului de Înţelegere între Guvernul Republicii Moldova, Comisia Europeană şi Guvernul Ucrainei. Noul mandat al misiunii a fost actualizat la 1 decembrie 2017. Astfel, odată cu lansarea noii faze a misiunii, se profilează o nouă misiune mai bine orientată pe substanţă şi necesităţile partenerilor moldoveni şi ucraineni.

Obiectivul de bază al Misiunii EUBAM este dezvoltarea capacităţilor în domeniul controlului de frontieră şi consolidarea securităţii în regiune, inclusiv prin contribuţia în soluţionarea conflictului transnistrean.

Autorităţi partenere: Poliţia de Frontieră şi Serviciul Vamal ale Republicii Moldova; Serviciul Grăniceresc de Stat şi Serviciul Vamal ale Ucrainei, precum şi alte organe de drept şi servicii de control ale ambelor state.