Justiţie şi Afaceri Interne


Cooperarea cu Europol

RM cooperează cu Oficiul European de Poliţie (Europol) în baza Acordului Strategic de Cooperare semnat în 2007 şi Acordului Operaţional de Cooperare semnat la 18 decembrie 2014, la Chișinău. Din 2013, Republica Moldova a detaşat un ofiţer de legătură la Europol.

Cooperarea cu Eurojust

Acordul de Cooperare între Republica Moldova şi Eurojust a fost semnat în 2014.

Cooperarea cu Frontex

Relaţiile Republicii Moldova cu Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (Frontex) se bazează pe Aranjamentul de lucru cu privire la stabilirea cooperării operaţionale din 12 august 2008 şi Planul de cooperare pentru anii 2015 – 2017. Cooperarea include schimbul de informaţie, formarea profesională, cercetarea şi dezvoltarea, analiza de risc şi operaţiunile comune.

Cooperarea cu Centrul European pentru Monitorizarea Drogurilor şi Dependenţei de Droguri

În 2012 a fost semnat Memorandumul de Înţelegere cu Centrul European pentru Monitorizarea Drogurilor şi Dependenţei de Droguri (EMCDDA). În acest context, RM a desemnat Observatorul naţional pentru Droguri drept punct de contact pentru EMCDDA

Cooperarea cu CEPOL

Acordul bilateral între Academia ,,Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Colegiul European de Poliţie (СEPOL) a fost semnat în 2012. Cooperarea cu Colegiul European de Poliţie oferă corpului profesoral-didactic şi studenţilor Academiei posibilitatea de a beneficia de noile metode şi oportunităţi de predare şi însuşire a cunoştinţelor, în domeniul învăţămîntului juridico – poliţienesc.

Eurosur

În anul 2008 Comisia Europeană a propus instituirea unui Sistem european de supraveghere a frontierelor (Eurosur) cu scopul de a spori coordonarea în între statele membre ale UE, a preveni şi combate formele grave de criminalitate, precum traficul de droguri, trafic de persoane şi migraţia ilegală. Eurosur urmează să sprijine schimbul de informaţii şi cooperarea între autorităţile de control ale frontierelor statelor membre UE, precum şi cu Frontex, iar fiecare stat membru cu frontiere externe terestre şi maritime va trebui să înfiinţeze un centru naţional de coordonare pentru supravegherea frontierelor, care va face schimb de informaţii cu alte centre naţionale de coordonare şi cu Frontex, printr-o reţea de comunicaţii protejată.

Reformele realizate în vederea implementării conceptului de management integrat al frontierei, crearea Centrului Naţional de Coordonare în cadrul Departamentului Poliţiei de Frontieră, MAI, continuarea dezvoltării capacităţilor echipelor mobile în scopul combaterii infracţiunilor transfrontaliere, precum şi consolidarea sistemului de supraveghere fixă a frontierei reprezintă primii paşi ai RM în implementarea principiului conceptului Eurosur.

Drepturile Omului

Dialogul privind drepturile omului lansat în 2010 are drept scop abordarea problemelor conexe drepturilor omului într-un mod aprofundat şi intensificarea cooperării şi coordonării participării în cadrul forumurilor multilaterale.