Informaţii generale


În componenţa Direcţiei Generale Afaceri Consulare sunt trei direcţii:

  • 1. Direcţia Drept şi Relaţii Consulare
  • 2. Direcţia Servicii Consulare
  • 3. Direcţia Relaţii cu Publicul

Direcţia drept şi relaţii consulare este responsabilă de consolidarea cadrului juridic naţional şi internaţional în domeniul consular şi de dezvoltarea relaţiilor bilaterale şi multilaterale în sfera consulară cu alte state. Direcţia Servicii Consulare este responsabilă de acordarea asistenţei consulare directe cetăţenilor Republicii Moldova şi celor străini. Direcţia Relaţii cu Publicul este responsabilă de interacţiunea cu mass – media, monitorizarea dosarelor privind cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în dificultate, gestionarea dosarelor privind petiţiile şi cererile cetăţenilor, etc.

Activitatea Direcţiei Generale este condusă de către Şeful Direcţiei Generale, desemnat şi eliberat din funcţie prin ordinul Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Direcţia Generală are, de asemenea, un Şef-adjunct. Numărul total al angajaţilor Direcţiei Generale Afaceri Consulare este de 19 Datorită complexităţii serviciului consular, Direcţia generală reuneşte experţi din mai multe domenii: civil, familial, al cetăţeniei, migraţiei, azilului, adopţiilor internaţionale, notariatului, stării civile ş.a.

Direcţia Generală Afaceri Consulare respectă principiul transparenţei şi plasează rapoartele sale anuale de activitate pe pagina web a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, precum şi pe site-urile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova, exceptând datele personale, care constituie secret de stat sau nu pot fi divulgate din alte motive prevăzute de legislaţie.

 

[861 kb]
Regulamentul DGAC