Informatii privind deciziile adoptate

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene informează că la data de 24 august 2013 au intrat în vigoare modificările la Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale şi Legea 173-XIII din 6 iulie 1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale.

Noile prevederi vizează în particular modificarea modalităţii de eliberare a deplinelor puteri, introducerea procedurii de aprobare a semnării tratatelor şi modificarea mecanismului de publicare a textelor tratatelor internaţionale.

Textul Legii de modificare poate fi consultat mai jos, fie în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 186, art. 609).

pdf[256 kb]
Legea nr. 207 din 12 iulie 2013

Informatii privind deciziile adoptate recent
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene informează că, la data de 26 iunie 2013 a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 421 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de supralegalizare a documentelor - http://lex.justice.md/.


Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene informează că, la data de 05 februarie 2013 a fost semnat Ordinulul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene nr. 60-b-18 privind aprobarea registrelor necesare pentru desfăşurarea activităţii consulare, forma şi conţinutul acestora, care va intra în vigoare la 01 aprilie 2013.

Conţinutul ordinului poate fi consultat accesând următoarele referinţe.

pdf[124 kb]
ORDIN nr. 60-b-18
pdf[165 kb]
Anexa nr. 16 la Ordinul MAE IE nr. 60-b-18 din 05 februarie 2013


Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene informează că, la data de 06 noiembrie 2012, la Zagreb, a fost semnat Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Croaţia privind parteneriatul european.

Textul Acordului poate fi consultat la următoarea referinţă:

pdf[176 kb]
Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Croaţia privind parteneriatul european
pdf[176 kb]
Agreement between the Government of the Republic of Moldova and the Government of the Republic of Croatia on European Partnership


Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene informează că, la data de 26 iunie 2012, la Bruxelles, a fost semnat Acordul privind Spaţiul Aerian Comun între Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi Statele Sale Membre.

Conform prevederilor Acordului, documentul va intra în vigoare la o lună de la data ultimei note din schimbul de note diplomatice dintre părţi, fapt care confirmă că au fost îndeplinite toate procedurile necesare pentru intrarea sa în vigoare.

Totodată, părţile au convenit să aplice acest Acord cu titlu provizoriu, în conformitate cu procedurile lor interne şi/sau legislaţia lor naţională, după caz, de la data semnării.

Textul Acordului poate fi consultat la următoarea referinţă:

pdf[390 kb]
Acordul privind Spaţiul Aerian Comun între Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi Statele Sale Membre (MD)
pdf[289 kb]
Acordul privind Spaţiul Aerian Comun între Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi Statele Sale Membre (EN)


Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene informează ca la data de 1 mai 2011 va intra în vigoare Protocolul la Acordul de parteneriat şi cooperare de instituire a unui parteneriat între Republica Moldova, pe de o parte, si Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de alta parte, referitor la un Acord-cadru intre Republica Moldova şi Uniunea Europeana privind principiile generale de participare a Republicii Moldova la programele Uniunii, semnat la 30 septembrie 2010. Textul Protocolului poate fi consultat la următoarea referinţă:

pdf[111 kb]
Protocol la acordul de parteneriat şi cooperare de instituire a unui parteneriat între Republica Moldova, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, referitor la un Аcord-cadru între Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind principiile generale de participare a Republicii Moldova la programele Uniunii
pdf[53 kb]
Protocol to the partnership and cooperation agreement between the Republic of Moldova, of the one part, and the European Communities and their member states, of the other part, on a framework Аgreement between the Republic of Moldova and the European Union on the general principles for the participation of the Republic of Moldova in Union programmes