Preşedinţia Republicii Moldova în cadrul GUAM 2018


Priorităţile cooperării RM în cadrul GUAM pe durata exercitării Preşedinţiei 2018

  1. Asigurarea funcţionării Zonei de Comerţ Liber GUAM, inclusiv în perspectiva transformării GUAM într-o platformă favorabilă investiţiilor;
  2. Activizarea interacţiunilor sectoriale în domeniile-cheie, cum ar fi economia, transportul, energia, securitatea energetică, turismul, afacerile interne, în baza Planul de acţiuni privind dezvoltarea cooperării sectoriale;
  3. Valorificarea potenţialului existent de transport şi de tranzit a spaţiului GUAM prin impulsionarea activităţii grupului de lucru în domeniul respectiv şi asigurarea interacţiunii mai multor structuri în regiune. Întreprinderea acţiunilor în vederea implementării Conceptului de Dezvoltare a Coridorului de Transport GUAM, inter alia, elaborarea Planului de Acţiuni aferent;
  4. Ridicarea la un nivel calitativ mai înalt a relaţiilor de cooperare şi a schimbului de informaţii în domeniul educaţiei, ştiinţei, cercetării şi inovaţiilor, inclusiv prin valorificarea oportunităţilor oferite de platformele de cooperare GUAM-Japonia, GUAM-SUA, GUAM-Vişegrad;
  5. Consolidarea dialogului politic prin organizarea reuniunilor de nivel înalt (CMAE, CCN, PM, AP GUAM) la Chişinău şi promovarea proiectului rezoluţiei colective Conflictele îngheţate în spaţiul GUAM la următoarea sesiune a Adunării Generale a ONU;
  6. Consolidarea şi extinderea cooperării internaţionale în formatul GUAM+, în special cu UE şi OSCE; promovarea unui dialog constructiv cu partenerii „tradiţionali” – SUA, Japonia şi Grupul de la Vişegrad;
  7. Reorganizarea şi eficientizarea activităţii grupurilor de cooperare sectorială.

Calendarul evenimentelor (1 ianuarie – 31 decembrie 2018)

EVENIMENTUL DATA LOCUL
ŞEFI DE GUVERN & ADUNAREA PARLAMENTARĂ
Reuniunea Şefilor de Guvern ai Statelor Membre 15 iunie – 15 iulie Chişinău
Sesiunea Anuală a Adunării Parlamentare a Statelor Membre Septembrie (TBC) Chişinău
CONSILIUL MINIŞTRILOR AFACERILOR EXTERNE (CMAE)
Reuniunea Informală CMAE GUAM în marja AG ONU Septembrie (TBC) New York
Reuniunea CMAE GUAM Octombrie (TBC) Chişinău
Reuniunea de totalizare CMAE GUAM în marja Consiliului Ministerial al OSCE Decembrie (TBC) Viena (TBD)
CONSILIUL COORDONATORILOR NAŢIONALI GUAM (CCN)
  ianuarie-februarie Kiev
  mai-iunie Kiev
  Septembrie Kiev
  Noiembrie Kiev
  Decembrie Kiev
GRUPURI DE LUCRU & ORGANISME AFILIATE (Preşedinţia Republicii Moldova)
Reuniunea Comitetului de Conducere al Proiectului GUAM cu privire la promovarea comerţului şi transportului, (Serviciul Vamal al Republicii Moldova) Semestrul II Chișinău

(TBD)

Reuniunea Subgrupului de lucru în domeniul combaterii traficului de persoane şi a migraţiei ilegale (Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova) Semestrul II

Semestrul IV

Kiev
Reuniunea Grupului de lucru în domeniul culturii şi turismului, (Agenţia Turismului a Republicii Moldova) Semestrul II

Semestrul IV

Kiev
Reuniunea Consiliului Şefilor Serviciilor Consulare ai Ministerelor Afacerilor Externe, (MAE IE) 15 iunie – 15 iulie Chișinău
Forumul de Afaceri (Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova) 15 iunie – 15 iulie Chișinău

Mai multe informaţii despre GUAM