Funcţiile Direcţiei Generale Afaceri Consulare


Direcţia Generală Afaceri Consulare este subdiviziunea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene ce asigură activitatea MAEIE în domeniul consular. Direcţia Generală Afaceri Consulare exercită o gamă variată de funcţii din domenii complexe, printre care - coordonarea activităţii de protecţie a drepturilor şi intereselor cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotare; elaborarea de politici în domeniul consular;  consolidarea cadrului normativ intern şi internaţional; coordonarea perfectării actelor de identitate şi de stare civilă pentru naţionalii moldoveni aflaţi în străinătate; informarea publicului despre modul de călătorie în străinătate etc.

Diversitatea funcţiilor exercitate de către Direcţia Generală Afaceri Consulare îşi are originea în numărul izvoarelor juridice, atât la nivel naţional cât şi internaţional, care reglementează acest domeniu: Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare,  Convenţiile consulare bilaterale semnate de către Republica Moldova cu alte state, Legea cu privire la serviciul diplomatic, Hotărîrea Guvernului privind aprobarea statutului consular, Regulamentul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene cu privire la activitatea Direcţiei Generale Afaceri Consulare ş.a.

Funcţiile de bază exercitate de către Direcţia Generală Afaceri Consulare sunt următoarele:

  • protejarea intereselor Republicii Moldova şi ale cetăţenilor moldoveni, persoane fizice sau juridice;
  • acordarea ajutorului şi asistenţei cetăţenilor Republicii Moldova, fie persoane fizice şi juridice;
  • dezvoltarea relaţiilor în domeniul consular între Republica Moldova şi alte state;
  • monitorizarea şi coordonarea activităţii consulare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova;
  • informarea autorităţilor şi persoanelor interesate despre condiţiile şi evoluţia evenimentelor în domeniul consular din străinătate;
  • asigurarea implementării tratatelor cu relevanţă consulară la care Republica Moldova este parte, precum şi a acţiunilor prevăzute de politici, programe,  strategii naţionale şi planuri ministeriale cu relevanţă consulară;
  • exercitarea altor funcţii prevăzute de legislaţia Republicii Moldova şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte