Energie


În ceea ce privește cooperarea cu UE în domeniul energetic, RM şi-a stabilit următoarele priorităţi: i) integrarea în piaţa energetică a UE, inclusiv prin participarea deplină la Tratatul Comunităţii Energetice, pregătirea condiţiilor pentru aderarea la ENTSO-E şi eventuala aderare la ENTSO-G; ii) obţinerea sprijinului UE în implementarea proiectelor de diversificare a surselor de aprovizionare a RM cu resurse energetice (construcţia gazoductelor, interconexiunilor electrice, dezvoltarea proiectelor de eficienţă energetică, investiţii în resurse alternative).

În vederea integrării în piaţa internă a UE, agenda RM este divizată pe două dimensiuni: 1.integrare sub aspect regulatoriu (adoptarea şi implementarea legislaţiei şi standardelor aplicate în cadrul UE) şi 2. crearea condiţiilor necesare integrării (consolidarea sistemului de interconexiuni energetice cu UE).

Procesul de armonizare legislativă este ghidat şi facilitat de participarea RM la Tratatul Comunităţii Energetice. În 2011 Moldova a deţinut Preşedinţia la acest aranjament, fiind gazda mai multor evenimente: Forul Social (04.10.2011), Reuniunea Reprezentanţilor Permanenţi de Nivel Înalt (05.10.2011) şi Reuniunea Ministerială (06.10.2011). Prin aderarea la Tratat Moldova s-a angajat să implementeze pachetele energetice II şi III, pentru cel din urmă obţinîndu-se o derogare pînă în 2020 de la termenul stabilit pentru alte state partenere în partea ce ţine de separarea activităţilor de transport de cele de producere şi furnizare pe piaţa de gaze (art.9, Directiva 2009/73 privind normele comune pentru piaţa internă a gazelor naturale)

Pentru avansarea celui de al 2-lea aspect al cooperării cu UE în domeniul energetic a fost stabilită o platformă eficientă de coordonare a procesului de realizare a proiectelor de interconectare energetică cu UE.

Conlucrarea în acest format a făcut posibilă finisarea la 27 august 2014, la doar un an de la lansarea lucrărilor, a Gazoductului Ungheni-Iaşi. Acesta este un pas important, dar care necesită continuitate şi eforturi adiţionale pentru atingerea obiectivului de diversificare a căilor de aprovizionare cu gaz natural a RM. În acest sens, au fost demarate acţiuni şi negocieri cu partenerii din UE în vederea creării premiselor necesare valorificării începînd cu 2017 a capacităţii depline a conductei, inclusiv pentru extinderea gazoductului pînă la Chişinău.

În ceea ce privește energia electrică se acordă prioritate identificării resurselor pentru instalarea unei staţii Back-to-Back de 500Mw la Vulcăneşti (RM) şi a unei linii de 330kV spre Chişinău care va permite importul unei cantităţi mai mari de electricitate din România. De asemenea, se examinează şi posibilităţile de construcţie a liniilor de 400kV Iaşi-Ungheni-Străşeni şi eventual Bălţi-Suceava.

Eficienţa energetică este o altă prioritate a politicii naţionale la realizarea căreia contribuie şi UE. În particular menţionăm lansarea noului mecanism pentru susţinerea proiectelor în sectorul dat - E5P Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership. În 2012 Adunarea Contribuitorilor E5P a decis să iniţieze negocierile cu RM privind posibilitatea aderării la acest Fond, decizie care a fost formalizată în decembrie 2014.