Energie


În ceea ce privește cooperarea cu UE în domeniul energetic, RM şi-a stabilit următoarele priorităţi:
i) integrarea în piaţa energetică a UE, inclusiv prin participarea deplină la Tratatul Comunităţii Energetice, inclusiv prin semnarea în iunie 2017 al Acordului privind condiţiile de interconectare a sistemului energetic al Republicii Moldova cu sistemul energetic al Europei continentalele, adică la sistemul ENTSO-E (termenul lui de implementare fiind 6 ani) şi eventuala aderare la ENTSO-G;
ii) obţinerea şi valorificarea sprijinului acordat de către Uniunea Europeană în implementarea proiectelor de diversificare a surselor de aprovizionare a RM cu resurse energetice (construcţia gazoductelor, interconexiunilor electrice, dezvoltarea proiectelor de eficienţă energetică, investiţii în resurse alternative).

Procesul de armonizare legislativă este facilitat de participarea RM la Tratatul Comunităţii Energetice. Prin aderarea la Tratat Moldova s-a angajat să implementeze pachetele energetice II şi III, pentru cel din urmă obţinîndu-se o derogare pînă în 2020 de la termenul stabilit pentru alte state partenere în partea ce ţine de separarea activităţilor de transport de cele de producere şi furnizare pe piaţa de gaze (art.9, Directiva 2009/73 privind normele comune pentru piaţa internă a gazelor naturale).

De asemenea, în octombrie 2015 Republica Moldova a aderat la Iniţiativa de conectare a reţelelor de gaze în Europa Centrală şi de Sud-Est (CESEC), lansat în februarie 2015 urmărind scopul de a ajuta la îmbunătăţirea climatului investiţional în ţările UE şi în ţările membre ale Comunităţii Energetice, prin crearea unui cadru de reglementare şi de piaţă stabil în sectorul gazelor naturale. Apartenenţa la Iniţiativa în cauză încurajează integrarea mai strânsă cu pieţele energetice ale UE şi ale Comunităţii Energetice.

Totodată, menţionăm că în anul 2015 Republica Moldova a aderat la Fondul Regional al Parteneriatului de Est E5P.