Proiecte de decizii/acte normative

Consultarea publica a proiectelor de decizii/acte normative

Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului

Termenul de prezentare a propunerilor/comentariilor la proiect – 18 ianuarie 2019. Recomandările/opiniile/propunerile pe marginea proiectului pot fi expediate la adresa:
petru.butucel@mfa.md.
Persoană de contact: Petru Butucel – 0 22 578 281.

pdf[29 kb]
Proiect HG

Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea simbolurilor publice ale MAEIE

Propunerile/comentariile urmează a fi prezentate pâna la 7 decembrie 2018 la adresa de e-mail:
mihail.malasevschi@mfa.gov.md.
Persoana de contact: Mihai Malasevschi, tel. +373 22 788 110

pdf[629 kb]
Proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea simbolurilor publice ale MAEIE

Proiectul Planului de Acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de neproliferare a armelor de distrugere în masă şi de reducere a riscurilor provenite de la ameninţările chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CBRN) pentru anii 2019-2026

Termenul de prezentare a propunerilor/comentariilor la proiect – 29 octombrie 2018. Recomandările/opiniile/propunerile pe marginea proiectului pot fi expediate prin e-mail la adresa electronică snato@mfa.md sau comunicate la telefonul (+373 22) 578328.

pdf[64 kb]
Proiectul Planului de Acţiuni CBRN 2019-2026

Proiectul Hotărârii de Guvern privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 50 din 15 ianuarie 2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor

Propunerile/comentariile urmează a fi prezentate pana la 8 octombrie 2018 la adresa e-mail: serghei.matcovschi@mfa.md. Persoana de contact: Serghei Matcovschi, tel. +373 22 788 628.

pdf[23 kb]
Proiect HG modificat 25.09.2018
pdf[18 kb]
Nota informativa HG nr 50 26.09.2018

Proiectul Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Institutului Diplomatic

Propunerile/comentariile urmează a fi prezentate pana la 28 august 2018 la adresa e-mail: ddi@mfa.md. Persoana de contact: Vladimir Sacagiu tel. 022-578-279.

pdf[12 kb]
Proiectul Hotaririi de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului de funcţionare a Institutului Diplomatic
pdf[20 kb]
Proiectul Regulamentului de functionare a Institutului Diplomatic
pdf[50 kb]
Nota de Argumentare cu privire la proiectul Hotărârii de Guvern de aprobare a Regulamentului de funcţionare a Institutului Diplomatic

Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 697 din 30 august 2017

Termenul de prezentare a propunerilor/comentariilor la proiect – 24 iulie 2018. Recomandările/opiniile/propunerile pe marginea proiectului pot fi expediate la adresa: petru.butucel@mfa.md
Persoană de contact: Petru Butucel – 0 22 578 281.

pdf[15 kb]
Proiect HG
pdf[12 kb]
Nota de argumentare

Proiectul HG cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în HG nr. 182 din 16 martie 2010

Prezentarea propunerilor/comentariilor la proiect se poate face pînă la 15 iunie 2018, la adresa: dplc@mfa.md
Persoană de contact: Ion Coşer – 578-281.

pdf[28 kb]
Proiectul HG

Proiectul Strategiei naţionale de neproliferare a armelor de distrugere în masă şi de reducere a riscurilor provenite de la ameninţările chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CBRN).

Termenul de prezentare a propunerilor/comentariilor la proiect – 5 iunie 2018. Recomandările/opiniile/propunerile pe marginea proiectului pot fi expediate prin e-mail la adresa electronică snato@mfa.md sau comunicate la telefonul (+373 22) 578328/236.

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea structurilor şi efectivelor de personal a instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, nomenclatorului funcţiilor şi coeficienţilor de ierarhizare, şi bazei de calcul pentru stabilirea îndemnizaţiilor de funcţie.

Propunerile/comentariile urmează a fi prezentate pînp la 25 mai 2018 la adresa e-mail: sbf@mfa.md. Persoana de contact: Steliana Capalb tel. 022-578-290

pdf[22 kb]
Nota de argumentare de HG. Proiect
pdf[80 kb]
Proiectul HG
pdf[29 kb]
Baza de calcul pe destinatie

Proiectele hotărârilor de Guvern şi proiectele decretelor cu privire la infiintarea a 4 ambasade.

Termenul de prezentare a propunerilor/comentariilor - 11 mai 2018.

Recomandările/opiniile/propunerile pe marginea proiectelor pot fi expediate la adresa: sruc@mfa.md

Persoană de contact: Ion Coşer – 022 578-281.

pdf[19 kb]
Proiectul HG şi decret înfiinţarea Ambasadei Republicii Moldova în Republica Argentina;
pdf[16 kb]
Expunerea de motive ARM în Argentina;
pdf[19 kb]
Proiectul HG şi decret înfiinţarea Ambasadei Republicii Moldova în Republica Ghana;
pdf[22 kb]
Expunerea de motive ARM în Ghana;
pdf[19 kb]
Proiectul HG şi decret înfiinţarea Ambasadei Republicii Moldova în Republica India;
pdf[17 kb]
Expunerea de motive ARM în India;
pdf[19 kb]
Proiectul HG şi decret înfiinţarea Ambasadei Republicii Moldova în Irlanda;
pdf[17 kb]
Expunerea de motive ARM în Irlanda.

Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la înfiinţarea Institutului Diplomatic pe lângă Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
Termenul de prezentare a propunerilor/comentariilor la proiect – 30 martie 2018.

Recomandările/opiniile/propunerile pe marginea proiectului pot fi expediate la adresa electronică GLInstitut@mfa.md.

Persoană de contact: Victor Martin –0 22 578 270.

pdf[59 kb]
Proiect HG Inst Dipl 26022018
pdf[19 kb]
Nota

Proiectul de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 1472 din 30 decembrie 2016 cu privire la aprobarea Planului Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE în perioada 2017-2019.

Termenul de prezentare a propunerilor/comentariilor la proiect – 19 februarie 2018.

Recomandările/sugestiile pe marginea proiectului de modificare a HG pot fi expediate prin e-mail la adresele scpue@mfa.md sau sces@mfa.md sau comunicate la numerele de telefon 022 578 274/330.

Materialele aferente proiectului de modificarea a HG pot fi accesate la următorul link: http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5008

Propunerile/comentariile la proiect urmeaza a fi prezentate la adresa: dplc@mfa.md.

Persoană de contact: Ion Coşer – 578-281.

pdf[38 kb]
Proiectul HG cu privire la aprobarea modificarilor si completarilor ce se opereaza in HG nr. 182 din 16 martie 2010
pdf[37 kb]
proiect HG

Propunerile/comentariile la proiecte urmeaza a fi prezentate până la 23 noiembrie 2017 la adresa: dplc@mfa.md.

Persoană de contact: Ion Coşer – 578-281.

pdf[35 kb]
NI Moscova
pdf[37 kb]
proiect HG Moscova

Termenul de prezentare a propunerilor/comentariilor – 24.10.2017.
Propunerile/comentariile la proiect urmeaza a fi prezentate la adresa: dplc@mfa.md
Persoană de contact: Ion Coşer – 578-281.

pdf[31 kb]
Proiect HG-infiintare Ambasada la Abu Dhabi
pdf[39 kb]
Expunere de motive Ambasada RM în EAU 19 10 17
pdf[34 kb]
Proiect HG-instituire Birou comercial economic
pdf[25 kb]
Proiect HG-infiintare consulat in Dubai

Termenul de prezentare a propunerilor/comentariilor la proiect – 05 noiembrie 2017.
Propunerile/comentariile la proiect urmeaza sa fie prezentate la adresa: dgac@mfa.md
Persoane de contact: Eugen Rusu – 201-048.

pdf[18 kb]
proiect HG a proiectului Legii cu privire la modificarea şi completarea Legii nr. 257 din 01.11.2013
pdf[28 kb]
Proiectul Legii cu privire la modificarea şi completarea Legii nr. 257 din 01.11.2013
pdf[22 kb]
Nota de argumentare a proiectului Legii cu privire la modificarea şi completarea Legii nr. 257 din 01.11.2013

Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova - NATO pentru anii 2017-2019

Termenul de prezentare a propunerilor/comentariilor la proiect – 13 septembrie 2017, ora 12:00.
Recomandările/opiniile/propunerile pe marginea proiectului pot fi expediate prin e-mail la adresa electronică dnato@mfa.md sau comunicate la telefonul
(+373 22) 578328.

pdf[76 kb]
scrisoarea Guv
pdf[17 kb]
HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova – NATO pentru anii 2017-2019
pdf[66 kb]
Nota informativa Ia proiectul hotan1rii de Guvern cu privire Ia aprobarea Planului Individual de Aqiuni al Parteneriatului (IP AP) Republica Moldova - NATO pentru anii 2017-2019
pdf[97 kb]
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova - NATO pentru anii 2017-2019

Termenul de prezentare a propunerilor/comentariilor la proiect – 30 august 2017.
Propunerile/comentariile la proiect urmeaza sa fie prezentate la adresa: dgdi@mfa.md

pdf[6466 kb]
Regulament MAEIE
Termenul de prezentare a propunerilor/comentariilor la proiect – 10 iunie 2017.
Propunerile/comentariile la proiect urmeaza sa fie prezentate la adresa: dplc@mfa.md
Persoane de contact: Ina Ursan – 022 578 281.
pdf[15 kb]
Proiect Hotărârii Guvernului nr.182 din 16 martie 2010 cu privire la aprobarea structurilor, efectivelor de personal şi indemnizaţiilor de funcţie în valută străină ale instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare
pdf[17 kb]
NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul Hotărârii Guvernului nr.182 din 16 martie 2010 cu privire la aprobarea structurilor, efectivelor de personal şi indemnizaţiilor de funcţie în valută străină ale instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare
Termenul de prezentare a propunerilor/comentariilor la proiect – 15 mai 2017.
Propunerile/comentariile la proiect urmeaza sa fie prezentate la adresa: dgac@mfa.md
Persoane de contact: Violeta Agrici – 201-040.
pdf[23 kb]
NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 50 din 15 ianuarie 2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor şi a anexelor la acesta
pdf[25 kb]
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTĂRÎRE nr. din Chişinău cu privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 50 din 15 ianuarie 2013
Termenul de prezentare a propunerilor/comentariilor la proiect – 01 martie 2017.
Propunerile/comentariile la proiect urmeaza sa fie prezentate la adresa: dgac@mfa.md
Persoane de contact: Violeta Agrici – 201-040.
pdf[42 kb]
Proiectul Hotaririi Guvernului cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 2011
pdf[43 kb]
Nota informativa la proiectul Hotaririi Guvernului cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 2011
Termenul de prezentare a propunerilor/comentariilor la proiect – 01 martie 2017.
Propunerile/comentariile la proiect urmeaza sa fie prezentate la adresa: dgac@mfa.md
Persoane de contact: Anatol Cebuc – 578-216.
pdf[36 kb]
Proiectul Legii cu privire la modificarea şi completarea Legii nr. 257 din 01.11.2013 privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care sunt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova
pdf[101 kb]
Nota informativă la proiectul Legii cu privire la modificarea şi completarea Legii nr. 257 din 01.11.2013 privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care sunt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova
Termenul de prezentare a propunerilor/comentariilor la proiect – 26 ianuarie 2017.
Propunerile/comentariile la proiect urmeaza sa fie prezentate la adresa: victor.lapusneanu@mfa.md
Persoane de contact: Ion Stavila – 578-278, Victor Lapusneanu – 578-253.
pdf[490 kb]
PLAN DE ACTIUNI pcntru implcmcntarca Declaratici Politicc a Parlamcntului Rcpublicii Moldova privind acccptarca Raportului Comisiei lnterna\ionalc prc:i:idate de Elie Wiesel pentru studicrca Holocaustului
pdf[313 kb]
NOTA lNFORMATlVA la proiectul Hotararii de Guvern cu privire la aprobarea Planului de actiuni pentru implementarea Declaratiei Politice a Parlamentului Republicii Moldova privind acceptarea Raportului Comisiei Internationale prezidate de Elie Wiesel pentru studierea Holocaustului
Documentele ce tin de Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, pot fi gasite la urmatorul link
http://www.particip.gov.md/admin/document_view.php?idd=3744
 
Recomandările/propunerile şi obiecţiile pe marginea proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017-2019 pot fi expediate prin e-mail, la adresa electronică die@mfa.md sau comunicate la numărul de telefon + 373 22 578 274/303 colaboratorilor Direcţia Generală Integrare Europeană
pdf[26 kb]
Nota informativa la Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273 din 09 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte
pdf[29 kb]
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273 din 09 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte
pdf[15 kb]
Proiectul Hotăririi Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.273 din 09 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sitemul naţional de paşap
 
 
Recomandările/propunerile şi obiecţiile pe marginea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 273 din 09 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte pot fi expediate prin e-mail, la adresa electronică alexei.turcan@mfa.md sau comunicate la numărul de telefon +373 22 201 052 dl Alexei Turcan, Sef al Direcţiei Drept şi Relaţii Consulare, Direcţia Generală Afaceri Consulare a MAEIE
pdf[23 kb]
Argumentare modificare Lege 242 - polonia
pdf[17 kb]
Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.242-Polonia
pdf[15 kb]
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.242 - Polonia
 
 
Recomandările/propunerile şi obiecţiile pe marginea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare pot fi expediate prin e-mail, la adresa electronică alexei.turcan@mfa.md sau comunicate la numărul de telefon +373 22 201 052 dl Alexei Turcan, Sef al Direcţiei Drept şi Relaţii Consulare, Direcţia Generală Afaceri Consulare a MAEIE
pdf[725 kb]
Nota informativa
pdf[96 kb]
Proiect Lege de modificare a unor acte legislative
 
 
Recomandările/propunerile şi obiecţiile pe marginea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative pot fi expediate până la data de 1 aprilie 2016, prin e-mail la adresele electronice: anatol.cebuc@mfa.md, dgdi@mfa.md sau comunicate la numărul de telefon: (+373 22) 578 269 dlui Anatol Cebuc, şef-adjunct al Direcţiei Generale Drept Internaţional a MAEIE.
pdf[21 kb]
Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare
pdf[25 kb]
Nota informativa la proiectul legii pentru modificarea si completarea Legii nr.242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare
pdf[15 kb]
Proiectul Hotaririi Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare.
 
 
Recomandările/propunerile şi obiecţiile pe marginea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare pot fi expediate pînă la data de 4 aprilie 2016, prin e-mail, la adresa electronică diana.lesan@mfa.md sau comunicate la numărul de telefon +373 22 201 049 dnei Diana Leşan, Secretar I, Direcţia Drept şi Relaţii Consulare, Direcţia Generală Afaceri Consulare a MAEIE.
pdf[19 kb]
Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii cu privire la taxele consulare nr.242 din 24 septembrie 2010
pdf[21 kb]
Nota informativa la proiectul Legii pentru modificarea si completarea Legii cu privire la taxele consulare nr.242 din 24 septembrie 2010
pdf[14 kb]
Proiectul Hotaririi Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea si completarea Legii cu privire la taxele consulare nr.242 din 24 septembrie 2010
 
 
Recomandările/propunerile şi obiecţiile pe marginea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la taxele consularenr. 242 din 24 septembrie 2010 pot fi expediate pînă la data de 13 noiembrie 2015, prin e-mail, la adresa electronică diana.lesan@mfa.md sau comunicate la numărul de telefon +373 22 201 049 dnei Diana Leşan, Secretar I, Direcţia Drept şi Relaţii Consulare, Direcţia Generală Afaceri Consulare a MAEIE.
pdf[54 kb]
Notă informativă la proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea unor hotărâri ale Guvernului
pdf[50 kb]
Notă informativă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative
pdf[32 kb]
Proiect HG cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
pdf[79 kb]
Proiect HG cu privire la modificarea şi completarea unor hotărâri ale Guvernului
pdf[43 kb]
Proiect Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
 
 
Recomandările/propunerile și obiecțiile pe marginea proiectelor date pot fi expediate până la data de 12 noiembrie 2015, prin e-mail, la adresa electronică:maxim.arghir@mfa.md sau comunicate la numărul de telefon: (+373 22) 788 785 dlui Maxim Arghir, Ataşat, Direcţia Drept şi Relaţii Consulare, Direcţia Generală Afaceri Consulare a MAEIE.
pdf[24 kb]
NOTA INFORMATIVA la proiectul Legii cu privire la participarea Republicii Moldova la misiuni si operatii internationale
pdf[45 kb]
Proiectul Hotaririi de Guvern privind aprobarea proiectului Legii cu privire la participarea Republicii Moldova la misiuni si operatii internationale
pdf[160 kb]
Proiectul Legii cu privire la participarea Republicii Moldova la misiuni si operatii internationale
 
Recomanarile/propunerile si obiectiile pe marginea proiectului Legii privind participarea Republicii Moldova la misiuni si operatii internationale pot fi expediate până la data de 17 august 2015, prin e-mail la adresele electronice: vilen.murzac@mfa.md sau ddi@mfa.md sau comunicate la numarul de telefon: (+373 22) 578 269.
pdf[56 kb]
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la cel de-al treilea Protocol la Acordul General privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europe
pdf[37 kb]
Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la cel de-al treilea Protocol la Acordul General privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei
pdf[178 kb]
Argumentarea oportunităţii aderării Republicii Moldova la cel de-al treilea Protocol la Acordul General privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei (Paris, 02.09.1949), adoptat la Strasbourg la 6 martie 1959
 
Recomandările/propunerile și obiecțiile pe marginea proiectelor date pot fi expediate până la data de 27 ianuarie 2015, prin e-mail, la adresa electronică: nicolae.popa@mfa.md sau comunicate la numărul de telefon: (+373 22) 578 270 dlui Nicolae Popa, Secretar I, Direcţia Afaceri Juridice, Direcţia Generală Drept Internaţional a MAEIE.

Proiectul Regulamentului privind mecanismul de încheiere a tratatelor internaţionale

pdf[95 kb]
Proiect Regulament mecanismul de incheiere a tratatelor
pdf[13 kb]
Argumentarea necesitatii
 
 
Recomandările/propunerile și obiecțiile pe marginea Proiectului Regulamentului privind mecanismul de încheiere a tratatelor pot fi expediate până la data de 20 ianuarie 2015, prin e-mail la adresele electronice: anatol.cebuc@mfa.md, ddi@mfa.md sau comunicate la numarul de telefon: (+373 22) 578 269 dlui Anatol Cebuc, şef-adjunct al Direcţiei Generale Drept Internaţional a MAEIE.
pdf[29 kb]
Proiect Lege privind aplicarea masurilor rerstrictive internationale
pdf[40 kb]
Proiect HG adoptarea pr. legii masuri restrictive internationale
pdf[19 kb]
NOTĂ INFORMATIVĂ la proiectul hotărîrii de Guvern privind aprobarea proiectului legii privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale
 
 
Recomandarile/propunerile si obiectiile pe marginea proiectului Legii privind aplicarea măsurilor restrictive internationale pot fi expediate până la data de 30 septembrie 2014 prin e-mail la adresele electronice: vilen.murzac@mfa.md sau ddi@mfa.md sau comunicate la numarul de telefon: (+373 22) 578 269 dlui Vilen Murzac, şef al Direcţiei Legislatia UE a MAEIE.
pdf[139 kb]
Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 257-XVIII din 1 noiembrie 2013 privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova
pdf[109 kb]
Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 257-XVIII din 1 noiembrie 2013 privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova
pdf[59 kb]
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea unor hotărâri ale Guvernului
 
 
Recomandările/opiniile/propunerile pe marginea proiectului pot fi expediate până la data de 15 aprilie 2014 prin e-mail la adresa electronică: victor.verejan@mfa.md; sau comunicate la telefoanele: (+373 22) 578 258 dlui Victor Verejan, Secretar III Direcţia Legislaţia UE, Direcţia Generală Drept Internaţional, MAEIE.

Proiectul Decretului Preşedintelui Republicii Moldova privind aprobarea semnării Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte

pdf[40 kb]
Expunerea de Motive privind semnarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, si Uniunea Europeana, si Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte
pdf[30 kb]
Decretul Preşedintelui Republicii Moldova privind aprobarea semnării Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte,si Uniunea Europeana, si Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte
pdf[31 kb]
Указ Президента Республики Молдова об одобрении подписания Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова, с одной стороны, и Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны
 
 
pdf[109 kb]
Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, Legea nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare
pdf[111 kb]
Proiectul Hotărârii Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 50 din 15 ianuarie 2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor şi a anexelor la aceasta
pdf[117 kb]
Notă Informativă
la proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 595-XVI din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale RM
pdf[71 kb]
Proiectul de Lege
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale RM
pdf[27 kb]
Proiectul HG
Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 596-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale RM
pdf[138 kb]
NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la instituirea sărbătorii profesionale „Ziua Diplomatului”
pdf[45 kb]
HOTĂRÂRE
cu privire la instituirea sărbătorii profesionale “Ziua Diplomatului”
 
 
pdf[48 kb]
Argumentare modificareacte legislative
pdf[29 kb]
Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 273 din 09 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, Legea nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare)
 
 
Recomandările/opiniile/propunerile pe marginea proiectului pot fi expediate până la data de 25 noiembrie 2013 prin e-mail la adresele electronice: andrei.paladuta@mfa.md sau violeta.agrici@mfa.md sau comunicate la telefoanele: (+373 22) 201042 dnei Violeta Agrici, Şef adjunct al Direcţiei Generale Afaceri Consulare a MAEIE, (+373 22) 201043 dlui Andrei Paladuţa, Secretar I al Direcţiei Drept şi Relaţii Consulare a DGAC, MAEIE.
pdf[40 kb]
Proiect modificare Lege 273




pdf[149 kb]
Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la taxele consulare nr. 242 din 24 septembrie 2010
 
 
Recomandările/opiniile/propunerile pe marginea proiectului pot fi expediate până la data de 31 mai 2013 prin e-mail la adresele electronice: andrei.paladuta@mfa.md sau violeta.agrici@mfa.md sau comunicate la telefoanele: (+373 22) 201042 dnei Violeta Agrici, Şef adjunct al Direcţiei Generale Afaceri Consulare a MAEIE, (+373 22) 201043 dlui Andrei Paladuţa, Secretar II al Direcţiei Drept şi Relaţii Consulare a DGAC, MAEIE.
pdf[233 kb]
Proiectul Legii privind străinii care urmează să fie în posesia unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova şi străinii scutiţi de obligativitatea posedării unei vize
 
 
Recomandările/opiniile/propunerile pe marginea proiectului pot fi expediate până la data de 25 ianuarie 2013 prin e-mail la adresele electronice: radu.cucos@mfa.md sau violeta.agrici@mfa.md sau comunicate la telefoanele: (+373 22) 201051 dlui Radu Cucoş, Şef adjunct al Direcţiei Generale Afaceri Consulare a MAEIE, (+373 22) 201042 dnei Violeta Agrici, Şef al Direcţiei Drept şi Relaţii Consulare a DGAC, MAE IE.
pdf[824 kb]
Proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de supralegalizare a documentelor.
 
 
Recomandările/opiniile/propunerile pe marginea proiectului pot fi expediate prin e-mail la adresa electronică radu.cucos@mfa.md sau comunicate la telefonul (+373 22) 201051 dlui Radu Cucoş, Şef adjunct al Direcţiei Generale Afaceri Consulare a MAEIE.
pdf[107 kb]
Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la retragerea din Parlament a proiectului de lege pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte legislative
 
 
Recomandările/opiniile/propunerile pe marginea proiectului pot fi expediate prin e-mail la adresa electronică radu.cucos@mfa.md sau comunicate la telefonul (+373 22) 201051 dlui Radu Cucoş, Şef adjunct al Direcţiei Generale Afaceri Consulare a MAEIE.
pdf[3756 kb]
Regulament cu privire la eliberarea vizelor
 
 
Recomandările/opiniile/propunerile pe marginea proiectului pot fi expediate prin e-mail la adresa electronică radu.cucos@mfa.md sau comunicate la telefonul (+373 22) 201051 dlui Radu Cucoş, Şef adjunct al Direcţiei Generale Afaceri Consulare a MAEIE.
pdf[58 kb]
Regulament TC - Anexa nr. 2
pdf[80 kb]
Anexa 1
pdf[157 kb]
Regulament TC
pdf[339 kb]
Nota Informativa Regulament TC
pdf[29 kb]
Regulament TC - Anexa nr. 5
 
 
Recomandările/opiniile/propunerile pe marginea proiectului pot fi expediate prin e-mail la adresa electronică violeta.agrici@mfa.md sau comunicate la telefonul (+373 22) 201042 dnei Violeta Agrici, Consilier în cadrul Direcţiei Afaceri Consulare a MAEIE.
pdf[25 kb]
Regulament TC - Anexa nr. 4
pdf[34 kb]
Regulament TC - Anexa nr. 3
pdf[84 kb]
Proiectul Ordinului MAE IE privind completarea şi modificarea Ordinului MAE IE nr. 683 din 20 iunie 2007 şi a Regulamentului cu privire la consulul onorific al Republicii Moldova, aprobat prin acesta
pdf[41 kb]
Nota Informativa Consul Onorific
 
 
Recomandările/opiniile/propunerile pe marginea proiectului pot fi expediate prin e-mail la adresa electronică violeta.agrici@mfa.md sau comunicate la telefonul (+373 22) 201042 dnei Violeta Agrici, Consilier în cadrul Direcţiei Afaceri Consulare a MAEIE.
pdf[31 kb]
Nota informativa
pdf[105 kb]
Proiectul Ordinului MAE IE privind aprobarea registrelor necesare pentru desfăşurarea activităţii consulare, forma şi conţinutul acestora
pdf[160 kb]
Registre 20.08.12
 
 
Recomandările/opiniile/propunerile pe marginea proiectului pot fi expediate prin e-mail la adresa electronică violeta.agrici@mfa.md sau comunicate la telefonul (+373 22) 201042 dnei lui Violeta Agrici, Consilier în cadrul Direcţiei Afaceri Consulare a MAEIE.
pdf[4352 kb]
Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor
 
Recomandările/opiniile/propunerile pe marginea proiectului pot fi expediate prin e-mail pînă la data de 15 noiembrie 2011 la adresa electronică eugen.rusu@mfa.md sau comunicaţe la telefonul (+373 22) 201042 dlui Eugen Rusu, Secretar II în cadrul Departamentului Afaceri Consulare al MAEIE.
pdf[293 kb]
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic
 
Recomandările/opiniile/propunerile pe marginea proiectului pot fi expediate prin e-mail pînă la data de 08 noiembrie 2011 la adresa electronica lilian.moraru@mfa.md sau comunicaţe la telefonul (+373 22) 578269 dlui Lilian Moraru, şef de direcţie în cadrul Departamentului Drept Internaţional al MAEIE.
pdf[370 kb]
Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea articolului 33 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte
 
Recomandările/opiniile/propunerile pe marginea proiectului pot fi expediate prin e-mail pînă la data de 10 octombrie 2011 la adresa electronică eugen.rusu@mfa.md sau comunicaţe la telefonul (+373 22) 201042 dlui Eugen Rusu, Secretar II în cadrul Departamentului Afaceri Consulare al MAEIE.
pdf[1492 kb]
Proiectul hotărîrii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor
 
Recomandările/opiniile/propunerile pe marginea proiectului pot fi expediate prin e-mail pînă la data de 3 septembrie 2011 la adresa electronică radu.cucos@mfa.md sau comunicaţe la telefonul (+373 22) 201043 dlui Radu Cucoş, şef de direcţie în cadrul Departamentului Afaceri Consulare al MAEIE.
pdf[200 kb]
Proiectul Hotărârii Guvernului referitor la modificarea şi completarea Legii nr. 269 din 09 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova
 
Recomandările/opiniile/propunerile pot fi expediate prin e-mail pînă la data de 15 august 2011 în adresa dlui Eugen Rusu: eugen.rusu@mfa.md.
pdf[127 kb]
Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1036 din 17 septembrie 2007 „Pentru aprobarea unor regulamente privind modul de încasare, utilizare şi evidenţă a taxelor consulare şi a mijloacelor speciale provenite de la serviciile prestate contra plată”
 
Recomandările/opiniile/propunerile pot fi expediate pînă la data de 5 iulie 2011 în adresa dnei Tatiana Gulea, prin e-mail:tatiana.gulea@mfa.md sau la numărul de telefon 578 221.
pdf[152 kb]
Proiect de lege cu privire la taxele consulare
pdf[131 kb]
Proiectul Legii pentru modificarea Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică
pdf[166 kb]
Proiectul Hotărîrii de Guvern “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea MAE IE, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia”
 
Recomandările/opiniile/propunerile pot fi expediate pînă la data de 28 martie 2011 în adresa drei Lilia Ilieş, prin e-mail: lilia.ilies@mfa.md sau la numărul de telefon 578 281.
pdf[131 kb]
Proiect de lege pentru completarea Legii nr. 151-XVI din 8 iunie 2006 privind abolirea regimului de vize pentru cetăţenii statelor-membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Canadei, Confederaţiei Elveţiene, Regatului Norvegiei, Republicii Islanda şi Japoniei
pdf[108 kb]
Proiect de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea proiectului Legii pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului Şefilor de State al Comunităţii Statelor Independente cu privire la Regulamentul despre coordonatorii naţionali ai statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente, semnată la Bişkek la 10 octombrie 2008
pdf[189 kb]
Proiectul de lege pentru completarea articolului 42 al Legii nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat