Documente de bază


Documente de politici RM-UE

pdf[452 Kb]
Comunicarea Comisiei Europene privind revizuirea PEV
pdf[98.8 Kb]
Concluziile Consiliului pentru Afaceri Externe al UE privind Politica Europeană de Vecinătate (20 iunie 2011)
pdf[79 Kb]
Implementation Tool - Key measures until June 2011
pdf[349 Kb]
Planul de Actiuni "Priorităţile acţiunilor de reformă ale Republicii Moldova – Măsuri-cheie până în luna iunie 2011"
pdf[286 Kb]
Moldova’s Priority Reform Action – Key measures until June 2011
pdf[42 Kb]
Moldova’s Priority Reform Actions and EU responses

Acorduri şi alte documente bilaterale de cooperare în domeniul integrării europene

Republica Bulgaria

pdf[315 Kb]
Memorandum de cooperare în domeniul integrării europene şi cu structurile euro-atlantice dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria

Semnat - la Chişinău la 29.05.2006
Publicat - din 31.12.2009 vol. 40 p. 110
In vigoare - 29.05.2006

Republica Cehă

pdf[26 Kb]
Memorandum între Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe privind cooperarea în domeniul integrării europene

Semnat - la Chişinău la 30.09.2010
In vigoare - 30.09.2010

Republica Cipru

pdf[64,5 Kb]
Memorandumul de Înţelegere între Guvernul R. Moldova şi Guvernul R. Cipru cu privire la cooperarea în domeniul integrării europene (ENG)

Republica Croaţia

pdf[141 Kb]
Protocolul de colaborare în procesul de integrare europeană între Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Croaţia

Semnat - la Chişinău la 28.09.2007
Publicat - din 31.12.2009 vol. 41 p. 140
In vigoare - 28.09.2007

Republica Lituania

pdf[36 Kb]
Declaraţie comună a Prim-ministrului Republicii Moldova şi Prim-ministrului Republicii Lituania în domeniul integrării europene

Semnat - la Chişinău la 26.01.2010
In vigoare - 26.01.2010

Republica Slovacă

pdf[30 Kb]
Declaraţie comună a Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi Ministrului Afacerilor Externe al Republicii Slovace privind cooperarea în domeniul integrării europene

Semnat - la Chişinău la 07.05.2010
In vigoare - 07.05.2010

Republica Ungară

pdf[39 Kb]
Declaraţie comună a Republicii Moldova şi a Republicii Ungare privind cooperare în domeniul integrării europene (Joint Declaration of the Republic of Moldova and of the Republic of Hugary on cooperation in the field of european integration)

Semnat - la Budapesta la 26.08.2010
In vigoare - 26.08.2010

România

pdf[45 Kb]
Declaraţie comună privind instituirea unui parteneriat strategic între Republica Moldova şi România pentru integrarea europeană a Republicii Moldova

Semnat - la Bucureşti la 27.04.2010
In vigoare - 27.04.2010