Întreprinderea de Stat “Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”


I. Denumirea instituţiei

Î.S. Întreprinderea de Stat “Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”

II. Organul executiv

Director - Gheorghe Suruceanu

III. Consiliul de administraţie

Vangheli Anatol – Secretar General, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Preşedintele Consiliului;

Cazac Lilia – Consultant superior al Secţiei resurse umane, Ministerul Economiei;

Balan Andrei – Şef-adjunct al Direcţiei juridice, Ministerul Finanţelor;

Grecu Eugen – Consultant superior al Secţiei integrare europeană a Direcţiei cooperare internaţională, Ministerul Finanţelor;

Gorea Victoria – Jurist, preşedintele organizaţiei sindicale primare, Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic”

IV. Principii generale

Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic” este o Întreprindere de Stat al cărei capital social aparţine în întregime statului, înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 534 din 3 august 1995 cu privire la crearea Direcţiei pentru deservirea corpului diplomatic, în scopul deservirii corpului diplomatic, misiunilor consulare şi altor instituţii asimilate acestora, atât cele acreditate în Republica Moldova, cât şi ale Republicii Moldova din străinătate.

Fondator al întreprinderii este Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.

Î.S. „Direcţia Servicii pentru Corpul Diplomatic” îşi desfăşoară activitatea pe principii de autogestiune în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iunie 2002 cu, modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 845-XII din 03 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi cu, modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat cu, modificările şi completările ulterioare, alte acte legislative şi normative, precum şi prevederile Regulamentului Consiliului de administraţie şi prevederile Statutului.

V. Contacte

ADRESA JURIDICĂ: str. Alexandru cel Bun, 42
mun. Chişinău, Republica Moldova, MD 2012
TELEFON: 27-30-47
FAX: 27-26-00

Anexe:

[3,83 Mb]
Statutul;
[540 Kb]
Act aditional 1;
[267 Kb]
Act aditional 2.