Despre SEECP

Informaţia generala

Republica Moldova a aderat la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-est (SEECP) la 4 mai 2006, în cadrul Summit-ului SEECP de Nivel Înalt de la Thessaloniki (Grecia).

La 10 octombrie 2006, Republica Moldova a semnat Carta de Bună Vecinătate, Stabilitate, Securitate şi Cooperare în Europa de Sud-est, devenind de jure membru cu drepturi depline la SEECP. Aderarea la SEECP atribuie Republicii Moldova statutul de membru nu doar geografic, dar şi politic al Europei de Sud-est şi reprezintă o avansare calitativă în calea spre integrare în Uniunea Europeană, Declaraţia de la Thessaloniki constituind astfel, un factor decisiv în implicarea activă şi participarea cu drepturi depline a Republicii Moldova în procesele şi iniţiativele regionale în Europa de Sud-est.

Consiliul de Cooperare Regională a fost instituit în februarie 2008, care consolidează toate iniţiativele şi procesele din Europa de Sud-est, organul politic suprem al căruia este SEECP.