Despre SEECP

Informaţia generala

Republica Moldova a aderat la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-est (SEECP) la 4 mai 2006, în cadrul Summit-ului SEECP de Nivel Înalt de la Thessaloniki (Grecia).

La 10 octombrie 2006, Republica Moldova a semnat Carta de Bună Vecinătate, Stabilitate, Securitate şi Cooperare în Europa de Sud-est, devenind de jure membru cu drepturi depline la SEECP. Aderarea la SEECP atribuie Republicii Moldova statutul de membru nu doar geografic, dar şi politic al Europei de Sud-est şi reprezintă o avansare calitativă în calea spre integrare în Uniunea Europeană, Declaraţia de la Thessaloniki constituind astfel, un factor decisiv în implicarea activă şi participarea cu drepturi depline a Republicii Moldova în procesele şi iniţiativele regionale în Europa de Sud-est.

Consiliul de Cooperare Regională a fost instituit în februarie 2008, care consolidează toate iniţiativele şi procesele din Europa de Sud-est, organul politic suprem al căruia este SEECP.

Organisme principale/Mod de lucru

Preşedinţia în exerciţiu (PiE) al SEECP își asumă responsibilitatea pentru coordonarea și planificarea activităţilor în cadrul Organizației. Preşedinţia în exerciţiu (PiE) este deţinută prin rotaţie de către statele participante, pe o durată de un an. De asemenea, pe parcursul mandatului preşedinţiei sunt organizate cel puţin două reuniuni ale miniştrilor de externe: (formală şi informală). Totodată, au loc întâlniri ale directorilor politici la nivel de coordonatori naționali.

Procesul de cooperare interparlamentară se desfășoară prin întâlniri ale preşedinţilor parlamentelor statelor membre SEECP.

Reuniunile de nivel înalt se finalizează prin aprobarea unor declaraţii comune și sunt precedate, de regulă, de reuniuni la nivel de directori politici.

Pentru asigurarea continuității Președințiilor, este utilizat mecanismul Troicii, care se formează din fosta, actuala şi viitoarea preşedinţie a Organizației. Procesul decizional la nivelul SEECP se desfășoară prin consens.

Aderarea la SEECP

SEECP este o inițiativă deschisă pentru aderarea unui stat participant sau stat observator, criteriile de bază fiind apartenența din punct de vedere geografic la regiune şi respectarea principiilor Cartei. Decizia privind aderarea se ia la nivel înalt pe bază de consens.

Dimensiunea parlamentară

La prima Conferinţă a Preşedinţilor Parlamentelor din ţările Europei de Sud-Est (Atena, 1997) a fost propusă inițierea unui dialog parlamentar permanent, prin organizarea, pe principiul rotaţiei, a Conferinţei Preşedinţilor de Parlamente din Europa de Sud-Est.

Intensificarea cooperării pe dimensiunea parlamentară între ţările participante la SEECP a fost înscrisă şi în Carta relaţiilor de bună vecinătate, stabilitate, securitate şi cooperare în Europa de Sud-Est, semnată la Bucureşti, la 12 februarie 2000 şi în Declaraţia de la Skopje din 2001.

În marjă reuniunii Preşedinţilor Parlamentelor statelor SEECP (Atena, martie 2006), a fost semnată o Declaraţie comună, prin care fiecare PiE își asumă angajamentul privind organizarea conferinţei parlamentare precum şi îndeplinirea obiectivelor cu privire la instituţionalizarea unei forme de cooperare între Parlamentele statelor din regiune.

La Conferinţa Preşedinţilor de Parlamente din statele participante la SEECP (Ohrid, 26-28 mai 2013) a fost aprobată convocarea Sesiunii inaugurale a Adunării Parlamentare a SEECP la Bucureşti.