Relaţiile RM-UE


Integrarea europeană este nu doar un deziderat fundamental al politicii interne şi externe a Republicii Moldova şi al Guvernului, ci şi o forţă majoră de coeziune politică şi socială. Începînd din septembrie 2009 au fost obţinute rezultate importante în realizarea acestui obiectiv, Republica Moldova fiind calificată drept unul dintre liderii indiscutabili în întreaga regiune.

Odată cu semnarea şi intrarea în vigoare a Acordului de Asociere, liberalizarea regimului de vize şi integrarea treptată în piața internă a UE, are loc integrarea de facto a Republicii Moldova în spaţiul politic şi economic european. Totodată, Guvernul este dedicat obiectivului modernizării şi dezvoltării Republicii Moldova, pe care îl presupune integrarea europeană.

Relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană au fost formal consacrate prin semnarea, la 28 noiembrie 1994, a Acordului de Parteneriat şi Cooperare (APC), care a intrat în vigoare la 1 iulie 1998 pentru o perioadă iniţială de 10 ani cu posibilitatea prelungirii tacite. Documentul stabilea cadrul juridic al relaţiilor bilaterale între Moldova şi UE în domeniul politic, comercial, economic, juridic, cultural-ştiinţific şi avea ca obiective susţinerea Moldovei pentru: consolidarea democraţiei şi statului de drept cu respectarea drepturilor omului şi a minorităţilor prin asigurarea cadrului corespunzător al dialogului politic; dezvoltarea durabilă a economiei şi finalizarea procesului de tranziţie spre economia de piaţă prin promovarea schimburilor comerciale, investiţiilor şi relaţiilor economice armonioase.

APC a stabilit crearea unui Consiliu de cooperare care se reunea o dată pe an şi care avea rolul să monitorizeze implementarea APC la cel mai înalt nivel.

Următorul pas în apropierea RM-UE a fost reprezentat de Planul de Acţiuni Moldova – UE, , elaborat în cadrul Politicii Europene de Vecinătate şi adoptat la Consiliul de Cooperare din februarie 2005. Planul de Acţiuni stabilea obiectivele strategice de cooperare iniţial pentru o perioadă de trei ani care mai apoi a fost extinsă repetat.

Acest Plan de Acţiuni a fost înlocuit în 2014 de Agenda de Asociere, agreată în baza Acordului de Asociere RM – UE.

În contextul Planului de Acțiuni RM-UE, dialogul politic între RM şi UE era asigurat prin intermediul reuniunilor în formatul Dialogului Politic UE-Moldova (COEST, COPS, Directori Politici) în cadrul cărora se discuta parcursul reformelor în RM, relaţiile RM-UE şi subiecte de interes comun în domeniul politicii externe şi de securitate.