Despre ICE

Scurt istoric ICE

Logo-ul ICE

Iniţiativa Central Europeană (ICE) este cel mai vechi şi cel mai mare forum interguvernamental pentru cooperarea regională în Europa, cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (Rezoluţia 66/111, la 09.12.2011).

Originea se trage de la crearea Quadrangularei la Budapesta la 11 noiembrie 1989, statele fondatoare fiind Austria, Ungaria, Italia şi Republica Socialistă Federativă Iugoslavia. Cu această ocazie, miniştrii de externe ai celor patru membri fondatori au adoptat o declaraţie comună în care afirmă disponibilitatea guvernelor lor de a consolida relaţiile de bună vecinătate şi de a dezvolta cooperarea între ţările respective.

În 1990, Cehoslovacia a fost admisă şi Iniţiativa a fost redenumită Pentagonala, în 1991, cu admiterea Poloniei, a devenit Hexagonala.

O serie de noi ţări au fost admise în 1992, moment în care s-a decis redenumi reaorganizaţieia în Iniţiativa Central Europeană. Extinderea iniţiativei a continuat în 1993, 1996, iar din 2000 până în 2006, cu admiterea ultimei ţări, Muntenegru, numărul de state membre a crescut la optsprezece. În anul curent Austria şi-a anunţat intenţia de a renunţa la statutul de stat membru.

Obiectivul major al ICE este de a consolida cooperarea dintre statele din Europa Centrală, Est şi Sud-Est, totodată concentrându-se pe pregătirea lor pentru o viitoare aderare la Uniunea Europeană.

Iniţiativa funcţionează într-un mod flexibil şi presupune o serie de formate de interacţiune pentru a promova cooperarea interguvernamentală, interparlamentară şi pe dimensiunea de afaceri.

Secretariatul ICE se află la Trieste.