Despre GUAM

Preşedinţia Republicii Moldova în cadrul GUAM 2018

Priorităţile cooperării Republicii Moldova în cadrul GUAM pe durata exercitării Preşedinţiei în anul 2018 au fost următoarele:

  1. Asigurarea funcţionării Zonei de Comerţ Liber GUAM, inclusiv în perspectiva transformării GUAM într-o platformă favorabilă investiţiilor;
  2. Activizarea interacţiunilor sectoriale în domeniile-cheie, cum ar fi economia, transportul, energia, securitatea energetică, turismul, afacerile interne, în baza Planul de acţiuni privind dezvoltarea cooperării sectoriale;
  3. Valorificarea potenţialului existent de transport şi de tranzit a spaţiului GUAM prin impulsionarea activităţii grupului de lucru în domeniul respectiv şi asigurarea interacţiunii mai multor structuri în regiune. Întreprinderea acţiunilor în vederea implementării Conceptului de Dezvoltare a Coridorului de Transport GUAM, inter alia, elaborarea Planului de Acţiuni aferent;
  4. Ridicarea la un nivel calitativ mai înalt a relaţiilor de cooperare şi a schimbului de informaţii în domeniul educaţiei, ştiinţei, cercetării şi inovaţiilor, inclusiv prin valorificarea oportunităţilor oferite de platformele de cooperare GUAM-Japonia, GUAM-SUA, GUAM-Vişegrad;
  5. Consolidarea dialogului politic prin organizarea reuniunilor de nivel înalt (CMAE, CCN, PM, AP GUAM) la Chişinău şi promovarea proiectului rezoluţiei colective Conflictele îngheţate în spaţiul GUAM la următoarea sesiune a Adunării Generale a ONU;
  6. Consolidarea şi extinderea cooperării internaţionale în formatul GUAM+, în special cu UE şi OSCE; promovarea unui dialog constructiv cu partenerii „tradiţionali” – SUA, Japonia şi Grupul de la Vişegrad;
  7. Reorganizarea şi eficientizarea activităţii grupurilor de cooperare sectorială.