Cooperare regională


Cooperarea regională este o parte componentă a diplomaţiei multilaterale a Republicii Moldova şi se manifestă prin dezvoltarea relaţiilor politice, de securitate şi comercial-economice în cadrul organizaţiilor şi iniţiativelor din regiunea Europei Centrale şi de Sud-Est, arealul Dunării şi regiunea extinsă a Mării Negre.

În cadrul cooperării regionale, Republica Moldova menţine dialogul cu statele membre şi secretariatele organizaţiilor şi iniţiativelor regionale, asigură participarea la reuniunile de nivel înalt sau ministeriale, la şedinţele comitetelor coordonatorilor naţionali sau înalţilor funcţionari, la întrunirile grupurilor de lucru şi ale experţilor în cadrul Iniţiativei Central Europene (ICE), Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), Organizaţiei pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică (GUAM), Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) şi a Consiliului de Cooperare Regională (RCC).

În perioada 2008-2009, Republica Moldova a deținut președințiile în cinci organizații și inițiative regionale: Procesul de Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP), Inițiativa Central Europeană (ICE), Grupul Consultativ Multilațional (MAG) al Centrului pentru Cooperare în Domeniul Securității - RACVIAC (MAG RACVIAC), Rețeaua de Sănătate din Europa de Sud-Est (SEEHN) și acordul regional CEFTA (Acordul Central European al Comerțului Liber).