Republica Slovenia

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Republica Slovenia au fost stabilite la 27 octombrie 1993.

Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica – dl domnul Oleg ŢULEA (din 28 octombrie 2016)

AMBASADA REPUBLICII MOLDOVA ÎN REPUBLICA SLOVENIA

Adresa: 1024, Budapesta, Ady Endre ut. 16
Tel.: (+361) 336 34 50
Fax: (+361) 209 11 95
E-MAIL: budapesta@mfa.md
WEBSITE: www.ungaria.mfa.md

Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Slovenia în Republica Moldova – dna Nataša PRAH (din septembrie 2010)

AMBASADA REPUBLICII SLOVENIA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Adresa: 01901, Ucraina, or. Kiev, str. Bogdana Khmelnitskoho, nr.48, et. 4
Tel.: (+38044) 585 23 31
Fax: (+38044) 585 23 43
E-MAIL: sloembassy.kyiv@gov.si
WEBSITE: http://www.kijev.veleposlanistvo.si

Pentru informatii detaliate privind lista corpului diplomatic, va rugam sa accesati aici

Principalele vizite bilaterale

La nivel de Şefi de State

 • martie 1999 – vizita oficială în Republica Slovenia a dlui Petru Lucinschi, Preşedintele Republicii Moldova
 • iulie 2002 – vizita oficială în Republica Moldova a dlui Milan Kucan, Preşedintele Republicii Slovenia
 • 27-28 mai 2004 – întrevedere bilaterală a dlui Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova, cu dl Janez Drnovsek, Preşedintele Republicii Slovenia, în cadrul celei de-a XI-a Reuniuni a Şefilor de State din Europa Centrala (Mamaia, România)
 • 9-10 iunie 2004 – vizita oficială în Republica Slovenia a dlui Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova
 • 14-15 octombrie 2005 – întrevederea dlui Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova, cu dl Janez Drnovsek, Preşedintele Republicii Slovenia, în cadrul celei de-a XII-a Reuniuni a Şefilor de State din Europa Centrală (Zagreb, Croaţia)
 • 2 mai 2008 – întrevederea dlui Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova, cu dl Danilo Türk, Preşedintele Republicii Slovenia, în cadrul Summit-ului XV al Şefilor de State din Europa Centrală (Ohrid, Macedonia).

La nivel de Şefi de Legislative

 • 24-26 aprilie 2007 – vizita oficială în Republica Slovenia a dlui Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova.
 • 16-20 mai 2015 - vizita de lucru la Ljubljana a delegaţiei Comisiei protecţie socială, sănătate şi familie a Parlamentului RM
 • 6-7 decembrie 2016 – vizita de studiu la Ljubljana a delegaţiei Comisiei securitate națională, apărare şi ordine publică a Parlamentului RM

La nivel de Şefi de Guverne

 • 18 aprilie 2007 – vizita oficială în Republica Slovenia a dlui Vasile Tarlev, Prim-ministrul Republicii Moldova.

La nivel de Miniştri ai Afacerilor Externe

 • februarie 1999 – vizita în Republica Moldova a unei delegaţii conduse de dl Franco Juri, Secretar de Stat la Ministerul Afacerilor Externe al Sloveniei
 • octombrie 2003 – vizita în Republica Moldova a dlui Janez Potocnik, Ministru fără portofoliu, responsabil pentru afaceri europene
 • 11-14 mai 2006 – vizita în Republica Moldova a dlui Franc But, Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii, Silviculturii şi Alimentaţiei al Sloveniei
 • 17-18 aprilie 2008 – vizita oficială în Republica Slovenia a dlui Andrei Stratan, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.
 • 15-16 noiembrie 2011 – vizita oficială în Republica Moldova a dlui Samuel Žbogar, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Slovenia
 • 22 iulie 2013 – întrevederea la Bruxelles a dnei Natalia Gherman, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, cu dl Karl Erjavec, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Slovenia, în marja celei de-a IV-a reuniuni a ministerialei Parteneriatului Estic
 • 3-5 septembrie 2017 - vizită de lucru în Republica Slovenia a Viceprim-ministrului, ministrul afacerilor externe şi integrării europene, Andrei Galbur, şi participarea la a XII-a ediție a Forumului Strategic de la Bled cu genericul „New Reality”

Cadrul juridic bilateral

Până în prezent, au fost semnate 11 acorduri.

Relaţii economice

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, volumul comerţului exterior al RM - Slovenia în prima jumătate a anului 2017 a înregistrat suma de 8,4 mln USD (creştere cu 21,5 %, comparativ cu aceiaşi perioadă a anului 2016), dintre care importul de 8,3 mln USD (creştere cu 27%) iar exportul de 53,3 mii USD (scădere cu 85,3%).

Reuniunile Comisiei mixte interguvernamentale moldo-slovene în domeniul cooperării economice

Şedinţa I a Comisiei mixte a avut loc la 7 iunie 2012 la Chişinău.

Şedinţa II-a a Comisiei mixte a avut loc la 8 mai 2014 la Ljubljana.

Actualizat – septembrie 2017