Republica Federală Nigeria

Republica Federală Nigeria

Relaţii diplomatice:

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Republica Federală Nigeria au fost stabilite la 13 iulie 1992.

Pentru informatii detaliate privind lista corpului diplomatic, va rugam sa accesati aici

Relaţii economice

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, în anul 2016 exportul mărfurilor moldoveneşti în Nigeria a însumat 775,97 mii USD (comparativ cu 786,5 mii dolari SUA în anul 2015), volumul de mărfuri importate au constituit 1,32 mii USD (comparativ cu 1,0 mii dolari SUA în anul 2015). Pentru perioada ianuarie – iunie 2017, exporturile înregistrate au fost în valoare de 288,08 mii USD, şi importurile s-au cifrat la 0,54 mii USD.

Actualizat – septembrie 2017