Republica Niger

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice între cele doua ţări nu au fost stabilite.

Relaţii economice

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, în anul 2013 exportul mărfurilor moldoveneşti în Republica Niger a însumat 54,3 mii USD, volumul de mărfuri importate au constituit 5,0 mii USD. Pentru perioada 2014 şi perioada de ianuarie – septembrie anului 2015, exporturi şi importurile din/în Republica Niger nu au fost înregistrate.

Actualizat – septembrie 2017