Republica Macedonia

Relaţii diplomatice

Republica Moldova şi Republica Macedonia au stabilit relaţii diplomatice la 27 ianuarie 1995.

Reprezentare

Ambasadorul Republicii Moldova în Republica Macedonia (cu reşedinţă la Sofia)

Ambasada Republicii Moldova în Republica Macedonia, cu reşedinţa la Sofia

Adresa: 1142 Sofia, str. G. S. Rakovski, nr.152.
tel.: +3592 935 60 11
fax: +3592 980 64 75
Web: www.bulgaria.mfa.md
E-mail:sofia@mfa.md, secretary@ambasadamd.org

Ambasadorul Republicii Macedonia în Republica Moldova (cu reşedinţă la Bucureşti) – nu este acreditat

Ambasada Republicii Macedonia în Republica Moldova, cu reşedinţa la Bucureşti

Adresa: Bucureşti, Sector 2, str. Mihai Eminescu, nr.144
Tel.: +(40 21) 210 08 80; 210 59 01
Fax: + (40 21) 211 72 95
E-MAIL: bucharest@mfa.gov.mk

Consul onorific al Republicii Macedonia la Chişinău – dl Eugeniu Hristev

Adresa: Republica Moldova, Chişinău, str. Ştefan cel Mare, 202, et.3
Tel.: +373 69195619
E-mail: ConsulatMacedoniaMd@gmail.com

Pentru informatii detaliate privind lista corpului diplomatic, va rugam sa accesati aici

Principale vizite şi contacte bilaterale

la nivel de şef de stat

  • 7 iulie 2005 – vizita oficială în Republica Moldova a dlui Branko CRVENKOVSKI, Preşedintele Republicii Macedonia
  • 22 februarie 2006 – vizita oficială în Republica Macedonia a dlui Vladimir VORONIN, Preşedintele Republicii Moldova.
  • 15 iunie 2012 -  întrevederea dlui Nicolae TIMOFTI, Preşedintele RM, cu dl George IVANOV, Preşedintele Republicii Macedonia, cu ocazia participării la Summit-ul Şefilor de State şi de Guverne al Procesului de Cooperare Sud-Est Europene (SEECP) de la Belgrad.
  • 18 iulie 2018 – vizita în Republica Moldova a Preşedintelui Republicii Macedonia, Gjorge Ivanov

la nivel de şef de guvern

  • martie 2005 – vizita de lucru la Skopje a dlui Vasile TARLEV, Prim-ministrul Republicii Moldova, la Forul Economic al Ţărilor din Europa de Sud-Est.

la nivel de ministru al afacerilor externe

  • iunie 2003 – întrevederea dlui Nicolae DUDĂU, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, cu dna Ilinka MITREVA, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Macedonia (SEECP, Sarajevo);
  • 1 martie 2012 - întrevederea dlui Iurie LEANCĂ, Viceprim-ministru, MAEIE, cu dl Nikola POPOSKI, Ministrul al Afacerilor Externe al Republicii Macedonia, cu ocazia participării la lucrările Conferinţei ONU privind Drepturile Omului de la Geneva;
  • 22 septembrie 2016 – consultările politice interministeriale moldo-macedonene la nivel de viceminiştri, or. Chişinău.

Cadrul juridic bilateral

În prezent sunt semnate 11 acorduri bilaterale.

Relaţiile comercial-economice

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică în perioada ianuarie – octombrie 2018 volumul schimburilor comerciale a înregistrat suma de 5,6 mil. USD (comparativ cu 9,8 mil USD în aceeaşi perioadă a anului 2017). Exportul de mărfuri realizat în perioada vizată a atins cifra de 1,8 mil USD (comparativ cu 3,4 mil USD în aceeaşi perioadă a anului 2017), iar importul în perioada ianuarie - octombrie 2018 a înregistrat suma de 3,8 mil USD (comparativ cu 6,4 mil USD în aceeaşi perioadă a anului 2017).

Actualizat – ianuarie 2019