Japonia

Relaţiile diplomatice

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Japonia au fost stabilite la 16 martie 1992 (Japonia a recunoscut independenţa Republicii Moldova la 28 decembrie 1991).

Ambasada Republicii Moldova în Japonia

Adresa: 72, Enoki-cho, Shinjuku-ku, 3F, Kagurazaka Enoki Building, Tokyo, Japonia
Tel.: (+81 3) 5225 1622
Fax: (+81 3) 5225 1633

Ambasada Japoniei în Republica Moldova

Adresa: 73/1, Bulevardul Ștefan cel Mare, National Business Center 5F
Tel.: +373 22 233 380
Fax: +373 22 233 390

Pentru informații detaliate privind lista corpului diplomatic, vă rugăm să accesați aici

Principalele vizite bilaterale

 • 23-27 august 2015 - vizita de lucru la Tokyo a dlui Ion Sula, Ministrul agriculturii şi industriei alimentare al RM;
 • 3-4 septembrie 2015 Vizita la Chişinău a Consilierului special al Prim-ministrului Japoniei şi deputat în Camera Reprezentanţilor a Dietei Japoniei, dl Taro Kimura.
 • 31 ianuarie – 4 februarie 1999 – Vizita oficială în Japonia a dlui Nicolae TĂBĂCARU, Ministru al Afacerilor Externe al Republicii Moldova;
 • 17 – 26 mai 2004 – Vizita de lucru în Japonia a delegaţiei conduse de dl Anatol SPIVACENCO, Viceministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova;
 • 28 – 31 ianuarie 2008 –Vizita de lucru în Japonia a dlui Andrei STRATAN, Viceprim-ministru, Ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova;
 • 19-29 martie 2012 -Vizita în Japonia a dlui Andrei POPOV, Viceministru al Afacerilor Externe al Republicii Moldova;
 • 16 decembrie 2013 - Vizita în Republica Moldova a dlui Norio MARUYAMA, Ambasador GUAM, Ministerul Afacerilor Externe al Japoniei, pentru desfăşurarea consultărilor politice moldo-nipone;
 • 17 martie – 1 aprilie 2014 - Vizita de lucru în Japonia a dlui Vasile BUMACOV, Ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova;
 • 6 – 8 august 2014 - Vizita oficială în Republica Moldova a dlui Takao MAKINO, Vice-ministru Parlamentar pentru Afaceri Externe din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Japoniei;
 • 23-27 august 2015 - vizita de lucru la Tokyo a dlui Ion Sula, Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare;
 • 3-4 septembrie 2015 – vizita la Chişinău a Consilierului special al Prim-ministrului Japoniei şi deputat în Camera Reprezentanţilor a Dietei Naționale a Japoniei, dl Taro Kimura;
 • 6-7 septembrie 2017 – vizita la Chișinău a Viceministrului parlamentar pentru afaceri externe și deputat în Camera Reprezentanților a Dietei Naționale a Japoniei, dl Motome Takisawa cu prilejul inaugurării ambasadei Japoniei în Republica Moldova.

Cadrul juridic bilateral

Actualmente cadrul juridic al relaţiilor moldo-nipone cuprinde 37 acorduri încheiate între Guvernul Republica Moldova şi Guvernul Japoniei (dintre care 23 sunt tratate internaţionale) şi 4 proiecte, în proces de negociere.

Relaţii economice

Conform datelor BNS, comerţul extern cu Japonia pentru anul 2015 a înregistrat exporturi – 1,29 milioane dolari SUA, importuri – 42,05 milioane dolari SUA (1,05% din total).

Categorii de mărfuri exportate (2015): vinuri (883,3 mii dolari SUA), covoare şi textile (769,6 mii dolari SUA), articole de ambalare (45 mii dolari SUA).

Categorii de mărfuri importate (2015): aparate electrice şi electronice, anvelope, cabluri electrice şi întrerupătoare, instrumente şi mobilier medical, circuite electronice, ceasuri, piese izolante, etc.

Asistența oficială de dezvoltare

Până în anul 2016, volumul total al asistenţei din partea Japoniei pentru Republica Moldova, oferită inclusiv prin intermediul Agenţiei japoneze pentru cooperare internaţională (JICA), a constituit: 150 mln. de dolari SUA. În aspect bilateral, Japonia este al treilea donator al Republicii Moldova (după SUA şi UE). Aceasta s-a manifestat prin diverse granturi în domeniul agricol (proiectul 2KR, de asistenţă tehnică pentru creşterea producţiei agricole, cu valoarea totală de cca. 26,54 mil. de dolari SUA), social/ÎMM (KUSANONE, instalarea cazanelor în bază de biocombustibil în instituţiile publice, dotarea instituţiilor medicale cu echipament performant), dar şi în domeniul culturii.

De asemenea, Japonia organizează cursuri de instruire pentru experţi moldoveni în diverse domenii (economia de piaţă, protecţia sănătăţii şi medicina, ocrotirea mediului înconjurător, micul business, managementul apelor etc.), precum şi delegarea experţilor niponi în ţara noastră prin intermediul stagierilor finanțate de către JICA.

Actualizat – septembrie 2017