Ungaria

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Ungaria au fost stabilite la 16 ianuarie 1992.

Ambasada Republicii Moldova în Ungaria

Adresa: 1024 Budapesta, str. Ady Endre, nr.16
Tel.: (+361) 336 34 50 / 336 34 53
Fax: (+361) 209 11 95
Web: www.ungaria.mfa.md

Ambasada Ungariei în Republica Moldova

Adresa: Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr.131
Tel.: (+373 22) 22 34 04 / 22 77 86
Fax: (+373 22) 22 45 86

Pentru informatii detaliate privind lista corpului diplomatic, va rugam sa accesati aici

Principalele vizite bilaterale

La nivel de Şefi de State

 • 14-15 octombrie 2005 – dl Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova, a avut o întrevedere bilaterală cu dl Laszlo Solyom, Preşedintele Republicii Ungare, în cadrul celui de-al XII-lea Summit al Şefilor de State din Europa Centrală (or. Zagreb, Croaţia).
 • 26 mai 2017 – vizita în Ungaria a Preşedintelui RM dl Igor Dodon şi întrevederea cu Preşedintele Republicii Ungare dl János Áder.

La nivel de Şefi de Legislative

 • 29-30 martie 2007 – vizita oficială în Republica Moldova a dnei Katalin Szili, Preşedintele Adunării Naţionale a Republicii Ungare;
 • 28-30 aprilie 2008 – vizita oficială în Ungaria a dlui Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova;
 • 9-12 septembrie 2012 - vizita oficială în Ungaria a dlui Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova.
 • 20-22 septembrie 2016 – vizita în RM a dlui Laszlo Köver, Preşedintele Adunării Naţionale a Ungariei.
 • 26 mai 2017 – întrevederea, în cadrul vizitei la Budapesta, a Preşedintelui RM dl Igor Dodon cu Preşedintele Adunării Naţionale a Ungariei dl Laszlo Köver.

La nivel de Şefi de Guverne

 • 25 februarie 2010 – vizita la Budapesta a dlui Vladimir Filat, Prim-ministrul Republicii Moldova, cu ocazia participării la Summit-ul Dunărean.
 • 25 octombrie 2010 – vizita în Republica Moldova a dlui Viktor Orban, Prim-ministru al Republicii Ungare.
 • 26 mai 2017 – întrevederea, în cadrul vizitei la Budapesta, a Preşedintelui RM dl Igor Dodon cu Prim-ministrul Ungariei dl Viktor Orban.

La nivel de Miniştri ai Afacerilor Externe

 • 30 septembrie 2009 - întrevederea Prim-ministrului RM şi a Viceprim-ministrului, Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al RM, cu dl Peter Balazs, Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei.
 • 12-13 noiembrie 2009 – întrevederea dlui Iurie Leancă, Viceprim-ministru, Ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, cu Péter Balázs, Ministru al Afacerilor Externe al Republicii Ungare, în cadrul Reuniunii miniştrilor de externe ICE de la Bucureşti.
 • 19 februarie 2010 – vizita oficială în Ungaria a dlui Iurie Leancă, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.
 • 2 martie 2010 – vizita la Budapesta a dlui Iurie Leancă, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, cu ocazia participării la reuniunea ministerială lărgită a Grupului Visegrad dedicată Parteneriatului Estic.
 • 28 iunie 2011 – vizita la Budapesta a dlui Iurie Leanca, Viceprim-ministru, Ministru al Afacerilor Externe
 • 2 februarie 2012 –vizita de lucru în Republica Moldova a dlui János Martonyi, Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei.
 • 13 septembrie 2016 – vizita în Republica Moldova a dlui Péter Szijjártó, Ministrul Afacerilor Externe şi Comerţului al Ungariei.
 • 10 martie 2017 – vizita oficială în Ungaria a dlui Andrei Galbur, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.
 • 31 august 2017 - vizita de lucru la Varşovia a Viceministrului afacerilor externe şi integrării europene Daniela Morari cu prilejul participării la reuniunea miniştrilor afacerilor externe ai statelor Grupului de la Vişegrad şi ţărilor Parteneriatului Estic.

Cadrul juridic bilateral

Cadru juridic bilateral este reglementat de 60 tratate semnate în cele mai diverse domenii, precum cel investiţional, comercial-economic, agricol, umanitar, migraţie, etc.

Relaţii economice

Volumul comerţului exterior al RM cu Ungaria, în anul 2016 a înregistrat suma de 89,31 mil. USD (+21,26% în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anul 2015). După valoarea volumului schimburilor comerciale, Ungaria se situează pe locul 9 între țările partenere din UE cu care RM întreţine relaţii comerciale, deţinând o pondere de 1,47% în comerțul total al RM. Sold - 70,89 mil. USD în favoarea Ungariei. În semestru I 2017 comerţul bilateral RM-HU a constituit 48.55 mil. USD.

Exportul în 2016: 9,21 mil. USD (+de 2 ori în comparație cu anul 2015). Principale mărfuri exportate: scaune; alcool etilic; damigene, sticle, baloane, borcane, căni, ambalaje tubulare, fiole si alte recipiente, din sticla; fire, cabluri; ciocolata si alte preparate alimentare care conțin cacao; covoare si alte acoperitoare de podea din materiale textile.

Importul în 2016: 80,1 mil. USD (+15,57% în comparație cu anul 2015). Principale mărfuri importate: articole din piele naturala sau reconstituita; medicamente; tampoane igienice si tampoanele interne, șervetele si scutece pentru copii; preparate de tipul celor folosite pentru hrana animalelor; polimeri de etilena, in forme primare; fire, cabluri.

Reuniunile Comisiei mixte interguvernamentale moldo-ungare pentru cooperare economică:

Prima şedinţă a Comisiei interguvernamentale moldo-ungare privind cooperarea economică s-a desfăşurat la 23-24 aprilie 2013 la Budapesta.

Şedinţa a II-a a Comisiei interguvernamentale moldo-ungare privind cooperarea economică s-a desfăşurat la 25-26 septembrie 2014 la Chişinău.

Şedinţa a III-a a Comisiei interguvernamentale moldo-ungare privind cooperarea economică s-a desfăşurat la 23 iunie 2016 la Budapesta.

Actualizat – septembrie 2017