Republica Federală Germania

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Republica Federală Germania au fost stabilite la 30 aprilie 1992.

Ambasada Republicii Moldova in Germania - dl Oleg Serebrian, Ambasador

Adresa: 10439 Berlin, Gotlandstrasse, 16
Tel.: (+4930) 446-529-70
Fax: (+4930) 446-529-72

Ambasada Germaniei în Moldova – dna Julia Monar, Ambasador

Adresa: Strada Alexei Mateevici 82, Chișinău MD2009
Tel.: (+373-22) 20-06-00
Fax: (+373-22) 23-45-22

Pentru informatii detaliate privind lista corpului diplomatic, va rugam sa accesati aici

Principalele vizite bilaterale

La nivel de Şefi de State

 • mai 2006 – vizita oficială în RFG a domnului Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova

La nivel de Şefi de Legislative

 • octombrie 2006 – vizita oficială la Chişinău a dlui Norbert Lammert, Preşedintele Bundestag-ului Republicii Federale Germania
 • mai 2007 – vizita oficială în RFG a dlui Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova
 • noiembrie 2012 – vizita de lucru la Berlin a dlui Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova
 • noiembrie 2013 – vizita de lucru la Berlin a dlui Igor Corman, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova
 • martie 2017 - vizita de lucru la Berlin a Preşedintelui Parlamentului RM Andrian Candu

La nivel de Şefi de Guverne

 • mai 2010 – vizita oficială în RFG a dlui Vladimir Filat, Prim-ministrul Republicii Moldova
 • mai 2011 – vizita de lucru în RFG a dlui Vladimir Filat, Prim-ministrul Republicii Moldova
 • august 2012 – vizita de lucru în Republica Moldova a dnei Angela Merkel, Cancelar Federal
 • ianuarie 2014 – vizita de lucru la München a dlui Iurie Leancă, Prim-ministru al Republicii Moldova
 • aprilie 2014 – vizita de lucru la Berlin a dlui Iurie Leancă, Prim-ministru al Republicii Moldova
 • iulie 2014– vizita de lucru la Berlin a dlui Iurie Leancă, Prim-ministru al Republicii Moldova

La nivel de Miniştri ai Afacerilor Externe

 • septembrie 2006 – vizita de lucru în RFG a dlui Andrei Stratan, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 • iunie 2010 - vizita de lucru în RFG a dlui Iurie Leancă, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 • iunie 2010 - vizita de lucru în Republica Moldova a dlui Guido Westerwelle, Vicecancelar Federal, Ministrul Federal al Afacerilor Externe al Republicii Federale Germania
 • martie/iulie 2011 - vizita de lucru în RFG a dlui Iurie Leancă, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 • octombrie 2012 – vizita de lucru în RFG a dlui Iurie Leancă, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 • aprilie 2013 – vizita de lucru la Berlin a dlui Iurie Leancă, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.
 • iulie 2013 – vizita oficială la Berlin a dnei Natalia Gherman, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.
 • aprilie 2014 – vizita oficială în Republica Moldova a Ministrului federal de Externe, dlui Frank-Walter Steinmeier.
 • mai 2014 - vizita la Berlin a dnei Natalia Gherman, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.
 • iulie 2016 - vizita Ministrului de externe al Germaniei, Frank-Walter STEINMEIER, în dubla sa calitate de Preşedinte în exerciţiu al OSCE

Cadrul juridic bilateral

Pînă în prezent au fost semnate 65 de tratate care reglementează practic toate domeniile de cooperare: politic, comercial-economic, juridic, financiar, transport, promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, cooperare tehnică, cultură şi ştiinţă, etc.

Relaţii comercial-economice

Volumul comerţului exterior al RM cu Germania, în anul 2016 a înregistrat suma de 443,06 mil. USD (+1,038% în comparaţie cu anul 2015). După valoarea volumului schimburilor comerciale, Germană se situează pe locul 4 între ţările partenere la nivel mondial cu care RM întreţine relaţii comerciale, deţinând o pondere de 7,3% în comerţul total al RM, iar printre partenerii comerciali din cadrul UE, Germania se situează pe locul 3 după România şi Italia. Sold–189,8mil. USD în favoarea Germaniei. Exportul–126,6 mil. USD (+8,03% în comparaţie cu anul 2015). Importul–316,4 mil. USD (-1,5% în comparaţie cu anul 2015). În perioada ianuarie-iunie 2017, comerţul extern cu Germania a însumat 244,8 mil. USD; exportul – 71 mln USD, importul – 173,8 mln. USD.

Potrivit informaţiei oficiale, în RM sunt înregistrate 404 de întreprinderi cu capital german, care reprezintă 4% din numărul total al întreprinderilor cu capital străin în RM. Capitalul investit – 683 mln MDL. Astfel, criteriul numărului de întreprinderi cu capital străin plasează Germania pe locul 6, iar criteriul investiţiilor în capitalul social plasează Germania pe locul 5, cu 6% din totalul investiţiilor în capitalul social.

Asistenţa tehnică

Cooperarea pentru dezvoltare cu Germania are loc în baza Acordului-cadru între Guvernul RM şi Guvernul RFG privind cooperarea pentru dezvoltare semnat la 10 iulie 2014 la Berlin, Acordului interguvernamental cu privire la colaborarea financiară (2008) şi Acordului dintre Guvernul RM şi Guvernul RFG privind colaborarea tehnică (1994). Germania a stabilit următoarele priorităţi în cooperarea cu RM: susţinerea dezvoltării economice durabile în vederea reducerii emigraţiei şi a sărăciei; promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii; promovarea micro-creditelor.

În luna decembrie 2016, a fost semnată Înţelegerii între Guvernul Republicii Federale Germania şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea tehnică şi mulţumim partenerilor germani pentru acordarea asistenţei de 6 milioane euro ţării noastre. Vor fi implementate proiecte concrete de dezvoltare economică şi socială, şi anume: Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova, cu 2 000 000 euro; consilierea Prim-ministrului în domeniul dezvoltării economice, cu 1 000 000 euro; sporirea calităţii şi eficienţei în domeniul asistenţei medicale, cu 3 000 000 euro). Totodată, Guvernul german va aloca suplimentar 10 mil euro pentru finanţarea noului proiect Iniţiativa Sanitaţie.

Cooperarea socio-umanitară

La 1 martie 2006, în oraşul german Leipzig a fost inaugurat Institutul „Moldova”. Funcţionează cu succes Societatea Moldovenilor din Germania, fondată în octombrie 2004 şi Societatea Culturală „Moldova”. La 24 iunie 2016 MIL a marcat jubileul de 10 ani de la creare, care contribuie la aprofundarea cunoştinţelor şi promovarea cooperării universitare şi a cercetării ştiinţifice în domeniul social, educaţional, al dialogului intercultural între RFG şi RM (contribuţia MIL la dialogul intercultural din ţara noastră şi dezvoltarea viziunii „Cultura 2020” a RM)

Un rol activ în consolidarea relaţiilor sociale şi culturale îl joacă Asociaţia Nemţilor Basarabeni (Preşedinte – dl Rudiger Isert), reprezentanţii căreia - etnicii germani de origine basarabeană, care au revenit în Germania în anii 1939-1940 - vizitează frecvent ţara noastră, acordând un ajutor însemnat în special localităţilor de unde provin.

Germania oferă Republicii Moldova burse universitare şi post-universitare prin intermediul programelor DAAD, precum şi al altor programe, inclusiv, în domeniul învăţămîntului secundar profesional. Actualmente limba germană în RM este studiată în circa 80 de instituţii preuniversitare de 29.251 de elevi. Potenţialul didactic la disciplina Limba germană este de 107 profesori, dintre care 27 de cadre didactice activează în UTAG Găgăuzia.

Actualizat – septembrie 2017