Confederaţia Elveţiană

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Confederaţia Elveţiană au fost stabilite la 2 septembrie 1992.

Reprezentare

Ambasador al Republicii Moldova în Confederaţia Elveţiană, E.S. dl Tudor Ulianovschi

Ambasada Republicii Moldova în Confederaţia Elveţiană

Adresa: 1202 Geneva, 23 Avenue de France, 2B
Tel.: (+4122) 733-91-03
Fax: (+4122) 733-91-04

Ambasador al Confederaţiei Elveţiene în Republica Moldova, cu reşedinţă la Kiev, E.S. dl Guillaume Scheurer

Ambasada Confederaţiei Elveţiene în Ucraina, acreditată prin cumul pentru Republica Moldova

Adresa: 01015 Kiev, str. Kozyatynska, 12
Tel.: (+38044) 281-61-28
Fax: (+38044) 280-14-48

Pentru informatii detaliate privind lista corpului diplomatic, va rugam sa accesati aici

Principalele vizite bilaterale

La nivel de Şefi de State

  • 1995 – vizita oficială la Berna a dlui Mircea Snegur, Preşedintele Republicii Moldova;
  • 1999 – vizita de lucru la Berna a dlui Petru Lucinschi, Preşedintele Republicii Moldova

La nivel de Șefi ai Legislativelor

  • 2 – 5 martie 2014 – vizita oficială în Confederația Elvețiană a Președintelui Parlamentului Republicii Moldova, dl Igor Corman, însoțit de o delegație parlamentară
  • 8 – 10 septembrie 2016 – vizita în Republica Moldova a dnei Christa Markwalder, Preşedinte al Consiliului Naţional al Adunării federale a Confederaţiei Elveţiene
  • 6 – 8 iunie 2017 – vizita în Confederaţia Elveţiană a Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, dl Andrian Candu, însoţit de o delegaţie parlamentară

La nivel de Şefi de Guverne

  • 1995 – vizita de lucru în Elveţia a dlui Andrei Sangheli, Prim-ministrul Republicii Moldova, cu ocazia participării la forul “Crans-Montana”

La nivel de Miniştri ai Afacerilor Externe

  • 2003 – vizita oficială la Chişinău a dnei Micheline Calmy-Rey, Ministrului Afacerilor Externe al Confederaţiei Elveţiene
  • 2008 – vizita de lucru în Confederaţia Elveţiană a dlui Andrei Stratan Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al RM
  • 2010 - vizita de lucru la Chişinău a dnei Micheline Calmy-Rey, Consilier Federal, Ministrul Afacerilor Externe al Elveţie
  • 5-6 septembrie 2011 - vizita de lucru în Confederaţia Elveţiană a dlui Iurie Leancă, Viceprim-ministru, Ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

Cadrul juridic bilateral

Până în prezent, Confederaţia Elveţiană şi Republica Moldova au semnat 9 Acorduri, 3 Protocoale şi 2 Memorandumuri de cooperare în domenii precum promovarea şi protecţia reciprocă a investiţiilor, cooperarea comercial-economică, asistenţa umanitară şi cooperarea tehnică, readmisia persoanelor cu şedere ilegală, etc.

Cooperarea comercial-economică

Volumul schimburilor comerciale moldo - elveţiene pe parcursul anului 2016 a totalizat 75,1 mil. USD, cu +11,34% mai mult decât în an. 2015. Exportul constituie 44,5 mil. USD, cu +25,81% mai mult faţă de an. 2015, iar importul 30,6 mil. USD, cu -4,62% mai puţin faţă de 2015. După valoarea volumului schimburilor comerciale, Elveţia se situează pe locul 16 la nivel mondial între ţările partenere cu care RM întreţine relaţii comerciale, deţinând o pondere de 1,24% în comerţul total al RM. În perioada lunilor ianuarie – iulie 2017, volumul schimburilor comerciale moldo – elveţiene a înregistrat 32,6 mil. USD. Exporturile au însumat 14,6 mil. USD, iar importul a constituit 18 mil. USD.

Asistenţă tehnică

Confederaţia Elveţiană acordă asistenţă Republicii Moldova prin intermediul Agenţiei elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC). În anul 2000, Departamentul Federal pentru Afaceri Externe al Elveţiei a deschis un Birou de Cooperare al Elveţiei la Chişinău. Republica Moldova a beneficiat de asistenţă elveţiană în cadrul Strategiei de Cooperare cu Republica Moldova 2010-2013 în domeniile: Sănătate, Apă şi Sanitaţie. Pe parcursul anilor 2010 - 2013, SDC a finanţat circa 50 de proiecte de asistenţă tehnică şi umanitară în valoare de 30 mil. CHF. La 8 aprilie 2014, a fost lansată noua Strategie de Cooperare cu Republica Moldova pentru perioada 2014-2017, care, adiţional celor două domenii tradiţionale de asistenţă – sănătate, apă şi sanitaţie – include un domeniu nou - migraţie şi dezvoltare. La 12 februarie 2016, Agenţia Elveţiană pentru Cooperare şi Dezvoltare, în parteneriat cu Biroul pentru Relaţii cu Diaspora (BRD) al Cancelariei de Stat şi Organizaţia Internaţională a Migraţiei (OIM) a lansat programul Diaspora Engagement Hub, care oferă 39 granturi tematice, în valoare totală de 125 de mii de franci elveţieni pentru proiecte de susţinere a diasporei şi atragere a capitalului uman.Agenţia Elveţiană de Dezvoltare şi Cooperare este în proces de elaborare a unei noi Strategii de cooperare cu Republica Moldova pentru perioada 2018 – 2021.

Actualizat – septembrie 2017