Comunicate de presă

Republica Moldova participă la reuniunea Alianţei Internaţionale pentru Memoria Holocaustului

Republica Moldova participă la reuniunea Alianţei Internaţionale pentru Memoria Holocaustului
29 noiembrie 2018, Ferrara (Italia) Progresele înregistrate în domeniile prioritare ale Alianţei Internaţionale pentru Memoria Holocaustului (IHRA) educație, memorie și cercetare a Holocaustului, precum și măsurile realizate de guverne în propagarea respectului între națiuni, experiența internațională de prevenire și combatere a discriminării sunt discutate la reuniunea  organizației, care se desfășoară în perioada 27-29 noiembrie curent, în orașul italian Ferrara. Delegația Republicii Moldova la forum, formată din reprezentanții mai multor instituții de stat, este condusă de ambasadorul cu misiuni speciale al MAEIE, Larisa Miculeț.
 
Pe parcursul evenimentului delegațiile statelor-participante prezintă informații privind evoluțiile interne privind modernizarea programelor școlare de studiere a crimelor împotriva umanității, activitățile de cercetare și comemorare a Holocaustului etc., beneficiind de consultanță și asistență din partea IHRA.  
 
Şeful delegaţiei moldoveneşti, ambasadorul Larisa Miculeț, a informat participanții la reuniune despre activităţile desfăşurate în ultima perioadă în vederea studierii şi cultivării memoriei Holocaustului în Republica Moldova și a mulţumit tuturor organizaţiilor internaţionale şi partenerilor externi pentru contribuţia adusă la realizarea Planului de Acțiuni al Guvernului privind implementarea Declaraţiei Parlamentului Republicii Moldova cu privire la acceptarea Raportului final al Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului, prezidată de Elie Wiesel, menționând îndeosebi contribuţia IHRA, Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului, misiunii OSCE în Moldova şi Consiliului Europei. „Participarea Republicii Moldova la eveniment va contribui la consolidarea eforturilor naționale pentru edificarea unei societăți în spiritul toleranței și păcii”, a menționat oficialul MAEIE.
 
La rândul său, conducerea IHRA a apreciat înalt obiectivele stabilite în Planul de Acţiuni, în special cele vizând sistemul educaţional, propagarea memoriei Holocaustului şi cercetarea ştiinţifică a acestui fenomen. A fost reiterată disponibilitatea Alianţei şi a statelor sale membre de a acorda în continuare sprijinul necesar Republicii Moldova.
 
Notă: Alianţa Internaţională pentru Memoria Holocaustului este o organizaţie interguvernamentală creată în anul 2000, actul de constituire a căreia fiind Declaraţia de la Stockholm. Scopul acestei organizaţii este promovarea activităţilor de cercetare, educare şi cultivare, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, a memoriei victimelor genocidului împotriva evreilor în anii celui de-al Doilea Război Mondial. În momentul de faţă, IHRA întruneşte 31 de state membre şi 11 state cu statut de observator. Republica Moldova a aderat la IHRA cu statut de observator în decembrie 2014.