Comunicate de presă

La Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a avut loc şedinţa Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane

La Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a avut loc şedinţa Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane

Astăzi, 16 iulie 2018, în incinta Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a fost desfăşurată şedinţa Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane (TFU).

În debutul reuniunii, Secretarul de stat, Tatiana Molcean, a menţionat că Republica Moldova a înregistrat progrese în combaterea traficului de fiinţe umane, fapt consemnat și în Raportul anual al Departamentului de Stat al SUA privind Traficul de ființe umane 2018, prin avansarea în clasamentul de la poziția Tier 2 – Watch List în Tier 2.

Reprezentantul Ambasadei Statelor Unite ale Americii, Rebeca Molinoff, prezentă la şedinţă Comitetului a indicat că, Republica Moldova a realizat un șir de succese în comparație cu anul precedent și se observă o îmbunătățire semnificativă la acest capitol. Raportul Departamentului de Stat SUA propune unele recomandări, realizarea cărora va accelera diminuarea fenomenului traficului de fiinţe umane în ţara noastră.

În cadrul şedinţei, au fost audiate informaţiile prezentate de către instituțiile naţionale cu privire la starea şi dinamica infracţională, asistenţa şi protecţia victimelor TFU pentru I semestru 2018, fiind evidențiate rezultatele obținute în domeniul anti-trafic și măsurile adiţionale ce necesită a fi luate de către instituţiile naţionale de resort. Atenţie sporită a fost acordată problemei integrării minorilor cu comportament social deviant, reabilitarea minorilor victime ale TFU, infracţiunilor conexe ale TFU.

Tradiţional, la eveniment au participat reprezentanţii societăţii civile care au contribuit cu propuneri la agenda de lucru a comunităţii antitrafic în perioada imediat următoare.