Comunicate de presă

La Chișinău s-au desfășurat consultări politice moldo-belgiene

La Chișinău s-au desfășurat consultări politice moldo-belgiene

28 iunie, Chișinău - Aspectele relaţiilor moldo-belgiene au fost discutate în cadrul consultărilor politice interministeriale, desfășurate la Chișinău între delegațiile Republicii Moldova și Regatul Belgiei, conduse de secretarul de stat, Tatiana Molcean, şi directorul pentru Europa de Est şi Sud-Est, Caucaz şi Asia Centrală al Ministerului Afacerilor Externe, Johan Indekeu.

În cadrul întrevederii, interlocutori au abordat prioritățile relațiilor bilaterale, fiind exprimat interesul reciproc în dinamizarea şi aprofundarea cooperării atât la nivel înalt, cât şi la nivel sectorial, comercial-economic, cultural-umanitar şi afaceri interne.

În context, Tatiana Molcean a apreciat sprijinul autorităților de la Bruxelles acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană, în special privind preluarea acquis-ului comunitar și a standardelor internaționale în domeniile prioritare pentru ţara noastră. O atenție aparte a fost acordată subiectului privind evoluţiile curente în cadrul dialogului politic RM-UE, principalele rezultate și provocări în implementarea Acordului de Asociere şi acţiunile prioritare în vederea valorificării oportunităţilor de colaborare în cadrul Parteneriatului Estic.

Johan Indekeu a accentuat  importanţa continuării de către Republica Moldova a reformelor, dar şi a consolidării capacităţilor de comunicare strategică.

Un subiect aparte a dialogului s-a axat pe colaborarea multilaterală în cadrul organismelor internaționale, fiind remarcată cooperarea eficientă existentă între ambele state. Astfel, în contextul eforturilor autorităţilor moldovene de promovare a demersului naţional de retragere a trupelor străine de pe teritoriul ţării, au fost aduse mulţumiri părţii belgiene  pentru votul „pro” în favoarea rezoluţiei intitulate „Retragerea completă şi necondiţionată a trupelor militare străine de pe teritoriul RM” de pe agenda celei de-a 72-a sesiuni a Adunării Generale a ONU „Conflictele prelungite din arealul GUAM şi implicaţia acestora pentru pacea, securitatea şi dezvoltarea internaţională”.