Comunicate de presă

Cooperarea Republicii Moldova cu UNCHR discutată la MAEIE

Cooperarea Republicii Moldova cu UNCHR discutată la MAEIE

24 mai, Chişinău – Aspectele cooperării Republicii Moldova cu UNCHR, au fost discutate în cadrul întrevederii Secretarului General de Stat al MAEIE, Mihail Căpăţînă, cu Jon Hoisaeter, Reprezentant regional adjunct al Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi pentru Europa Centrală.

În cadrul discuţiilor, au fost abordate subiecte ce ţin de optimizarea activităţii Biroului UNHCR în Republica Moldova, examinarea posibilităţii de modificare a modelului de lucru cu Biroul UNHCR (Chişinău), respectarea drepturilor şi libertăţilor refugiaţilor, solicitanţilor de azil, solicitanţilor de protecţie internaţională.

Oficialul moldovean a ţinut să informeze interlocutorul că Republica Moldova a asigurat transpunerea directivelor europene în legislaţia naţională, prin adoptarea cadrului legal corespunzător, crearea şi consolidarea sistemul instituţional în domeniul azilului, precum şi crearea infrastructurii necesare pentru funcţionarea acestuia.

La rândul său, Jon Hoisaeter, a apreciat progresele înregistrate de către Republica Moldova, salutând nivelul avansat pe care statul nostru l-a atins la capitolele puse în discuţie.